Adriatica.net

portal o Jadranu

AE

neprofitna organizacija, katere cilj je izboljšanje nege in obravnave bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo z intenzivnim sodelovanjem med članskimi organizacijami

ARFIE

Association for Research and Training on Integration in Europe – izboljševanje pomoči, socialne integracije in socialnih storitev, ki so na voljo hendikepiranih, večinoma ljudem s težavami pri učenju

ATD Fourth World

osredotočanje na družino, izobraževanje in usposabljanje ter ustanavljanje vrtcev, družinskih centrov…

Autism – Europe

krepitev pravic in izboljšanje življenja avtističnih ljudi in njihovih družin

Caritas Europe

evropska karitas si prizadeva za zmanjšanje neenakosti med državami in znotraj njih, se bojuje proti revščini in socialni diskriminaciji, proti nezaposlenosti…

COFACE

nepolitična in versko neutemeljena organizacija, ki združuje nacionalne družinske organizacije

DPI – Disabled Peoples’ International

svetovna organizacija, katere namen je promocija človekovih pravic hendikepiranih, njihove participacije, njihove ekonomske in socialne integracije…

E-Uprava

državni portal – socialnovarstvene storitve, invalidi, vojni invalidi…

EAPC

European association for palliative care – spodbuja raziskave in izobražuje tiste, ki so na kateri koli ravni vključeni v nego bolnikov z neozdravljivimi boleznimi ter njihovih družin

EASPD

Evropsko združenje ponudnikov storitev za hendikepirane osebe

EBIS

European brain injury society –  koordinacija aktivnosti za reševanje problemov po poškodbi glave

EBU

European blind union – neprofitna evropska organizacija, ki ščiti in predstavlja interese slepih in slabovidnih na evropski ravni

EDF

The representative organisation of persons with disabilities in Europe – krovna organizacija za spodbujanje enakih možnosti za hendikepirane in zagotavljanje njihovega polnega dostopa do človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Evropi

ELSA

Evropska liga zvez jecljajočih – izmenjava informacij,  izkušenj, predstavljanje interesov in širjenje koncepta samopomoči v evropskih državah

EMSP

Evropska platforma za multiplo sklerozo – izmenjava in širjenje informacij o MS, spodbujanje raziskav in razvoja skupnih programov nacionalnih skupin

EORTC

Evropska organizacija za raziskave in zdravljenje raka – izvajanje, razvoj, usklajevanje in spodbujanje raziskav z namenom izboljšav

EPA

združuje društva staršev v Evropi, prizadeva si za spodbujanje aktivnega sodelovanja staršev na področju izobraževanja in na drugih področjih

EPDA

Evropsko združenje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo –  razumevanje bolezni,  dostop do informacij o najboljši svetovni praksi nege…

EPHA

več kot sto nevladnih in drugih neprofitnih organizacij na področju zdravstva v Evropi

European Union of Medical Specialists

predstavniška organizacija medicinskih specialistov iz nacionalnih združenj držav članic EU

FIMITIC

International Federation of Persons with Phisycal Disabillity – Mednarodno združenje ljudi s psihičnimi motnjami – izenačevanje možnosti za hendikepirane osebe

Handicap International

podpora ljudem, ki so se znašli v položaju hendikepiranosti ali ranljivosti 

Handy World

Nacionalni portal za vse – hendikepirane in tiste, ki mislijo da niso

HOPE

Evropska nevladna zveza v katero so vključene nacionalne povezave bolnišnic ter predstavniki nacionalnih zdravstvenih sistemov držav članic EU

ICSW

mreža organizacij, ki zagotavlja pomoč revnim, bolnim, invalidnim, nezaposlenim, nemočnim ali zatiranim mladim, starejšim, družinam, migrantom, beguncem,…

IDF

Mednarodno združenje za diabetes je edini globalni zagovornik za ljudi s sladkorno boleznijo in izvajalce zdravstvenega varstva

Inclusion Europe

neprofitna organizacija, ki brani pravice in interese ljudi z intelektualno hendikepiranostjo ter njihovih družin v Evropi

IPPF

mednarodna federacija za načrtovano starševstvo, ki povezuje avtonomne nacionalne zveze za načrtovanje družine v več kot 180 državah po svetu

ISS

pomoč tistim, ki se zaradi prostovoljne ali prisilne migracije ali drugih socialnih problemov mednarodnega značaja srečujejo z osebnimi ali družinskimi težavami

Javnozdravstveni portal Evropske unije

enoten dostop, več informacij, zdrave odločitve

Mental Health Europe

nevladna organizacija, ki si prizadeva za promocijo pozitivnega duševnega zdravja, preprečevanje duševnih težav, izboljšanje nege, zgovorništvo in varstvo bolnikovih pravic

Seecran

akcijska mreža za otrokove pravice


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov