Aids fundacija Robert

zmanjševanje škode na področju nedovoljenih drog (svetovanje, terensko delo, dnevni center za uživalce in izmenjava igel)

Altermed

vse, kar te zanima o alternativni medicini

Altra

odbor za novosti v duševnem zdravju – stanovanjske skupine…

Ambulantaza preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

programi za preprečevanje odvisnosti od drog v Ilirski Bistrici

Amnesty International Slovenia

izpustitev zapornikov vesti, sojenje mučiteljem, zagotovitev pravice žrtvam, spreminjanje pravnih standardov…

Bambino

nosečnost, otroci, starševstvo…

Beli obroč Slovenije

Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj: psihosocialna in pravna pomoč žrtvam kaznivih dejanj, izobraževalni programi za strokovne sodelavce, ki delajo z žrtvami, preventivno delovanje, priprava zakonodajnih predlogov za izboljšanje položaja žrtev, zaščita in predstavitev pravic žrtev.

Bibaleze

nosečnost, otroci, starševstvo

Center Sonček Maribor

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije – zaposlovanje pod posebnimi pogoji, prevozi invalidov, izposoja knjig, videofilmov, počitniško varstvo

Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor

nudi podporo posameznikom, parom in družinam…

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo

pomoč osebam z motnjami hranjenja

Center za kakovost odnosov

svetovanja za posameznike in pare, delavnice o partnerskih in poslovnih odnosih

Center za preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog Maribor

strokovna podpora pri oblikovanju življenja zasvojenih oseb in njihovih svojcev

Center za sluh in govor Maribor

vrtec in OŠ za gluhe, naglušne in otroke z motnjami v govornem razvoju, zdravstvena pomoč otrokom in odraslim z govornimi motnjami

Center za socialno delo Ljubljana-Šiška

družinski prejemki

Center za socialno delo Maribor

skrb za varstvo otrok in mladostnikov, sprejemni center za mlade, mladinske delavnice, krizni center za mlade

Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Ljubljana

Psihiatrična klinika Ljubljana

CSD Maribor – spolne zlorabe otrok

zaščita otroka in pomoč družini

DIH – Društvo za integracijo homoseksualnosti

integracija in socializacija homoseksualnosti, promocija in zaščita človekovih pravic…

Dispanzer za zdravljenje alkoholizma in drugih odvisnosti Maribor

zdravljenje alkoholizma

Dita – življenje z diabetesom

poljudno-strokovna revija za diabetike

Dom Antona Skale Maribor

varstvo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Dom starejših Idila

domsko varstvo starostnikov

Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor

domsko varstvo starejših

DrogArt

združenje za zmanjšanje škodljivih posledic drog

Druištvo za preventivno delo

mladinske delavnice, trening komunikacije, tabori…

Društvo Al-anon

pomoč družinam in prijateljem alkoholikov

Društvo anonimnih alkoholikov Slovenije

pomoč pri zasvojenosti z alkoholom

Društvo Center za pomoč mladim Maribor

strokovno in prostovoljno delo na področju pravic in duševnega zdravja mladih od 15 in 29 let starosti

Društvo distrofikov Slovenije

prevozi, nega, pomoč na domu, kulturno udejstvovanje, šport in rekreacija,….

Društvo Izgubljeni princ

svetovanje otrokom in staršem

Društvo paraplegikov Severne Štajerske

pomoč paraplegikom za vključitev v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega in kulturnega življenja

Društvo Projekt človek

psihosocialna rehabilitacija zasvojenih s trdimi drogami

Društvo psoriatikov Slovenije

humanitarna organizacija za pomoč bolnikom s psoriazo – luskavico

Društvo Samsar

kvalitetno partnerstvo, spoznavanje sebe in sveta, medsebojni odnosi, zasvojenost z odnosi…

Društvo SOS telefon

telefon za ženske in otroke, ki doživljajo nasilje v sorodstvenih in partnerskih odnosih

Društvo Stigma

Društvo za zmanjšanje škode zaradi drog

Društvo Štorklja

pomoč nosečnicam in mamicam

Društvo študentov invalidov Slovenije

združevanje študentov invalidov in skupno reševanje aktualnih vprašanj

Društvo Svit

pomoč, podpora u in svetovanje uporabnikom drog…

Društvo UP

društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem SLovenije

Društvo Vita

društvo za pomoč po poškodbi glave

Društvo za nenasilno komunikacijo

nudenje informacij in pomoči po telefonu, delo z žrtvami in povzročitelji nasilja

Društvo za preventivno delo

zašcita in krepitev duševnega zdravja, prevencija v okviru socialnega varstva, zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja

Društvo za prostovoljno delo Šotorovci

prostovoljno delo z otroki in mladostniki v vzgojnih domovih in stanovanjskih skupinah

Društvo za trajnostni razvoj “Sobivanje”

izvajanje projektov za splošno dobro, vzgojo in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja

Društvo Žarek upanja

pomoč pri odvajanju od alkohola

Društvo Zdrava pot

društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti

Društvo življenje brez nasilja – Varna hiša Novo mesto

podpora žrtvam nasilnih dejanj

Družinski center MIR

zavod za pomoč družinam v stiski, podpora posameznikom, parom in družinam…

Državni portal Republike Slovenije

zdravje in nega

Državni portal Republike Slovenije

družina in otroci

E-zdravje

portal z nasveti za zdravo življenje

E-zdravje

nosečnost

Fundacija Vincenca Drakslerja

programi preprečevanja odvisnosti, lokalna razvojna fundacija in regionalno stičišče

Fundacija z glavo na zabavo

opozarjanje glede škodljive rabe alkohola in nezdružljivost alkohola in vožnje v cestnem prometu

Galfon

sos in info telefon za lezbijke in geje

Gerontološki center Danica

informacijska točka za starejše

Gibanje za ohranitev javnega zdravstva

javna služba, namenjena skrbi za zdravje ljudi

Humanitarno društvo SOVA

humanitarna pomoč socialno ogroženim družinam

Inštitut Antona Trstenjaka

svetovalnica za ljudi v stiski zaradi zlorabe alkohola

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti

vzgoja, izobraževanje, medsebojni odnosi, družina…

Inštitut za varovanje zdravja RS

socialna medicina, organizacija, ekonomika in informatika zdravstva, informacijsko dokumentacijska dejavnost

IZ-HOD

skupina, ki se bori za pravice ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju

Jamstveni in preživninski sklad RS

zplačevanje nadomestil, preživnin, omogočanje večje socialne varnosti otrok

Klinični oddelek za mentalno zdravje, enota za motnje hranjenja

zdravljenje motenj hranjenja pri osebah, ki so stare več kot 17 let

Klub študentskih družin Slovenije

svetovanje, informacije, pomoč, različne prireditve in izleti….

Konoplja

posredovanje informacij o konoplji kot drogi, zdravilu ali vsestransko uporabni industrijski raslini, organiziranje izobraževalnih delavnic, okroglih miz

Krizni center za mlade Celje

varstvo otrok in mladostnikov

Krizni center za mlade Ljubljana

varstvo otrok in mladostnikov

Krizni center za mlade Maribor

pomoč in varstvo otrok in mladostnikov

Legebitra

reševanje težav in odprava diskriminacije istospolno usmerjenih, vplivanje na večjo strpnost v družbi…

Materinski dom Maribor

pomoč materam, otrokom in ženskam v stiski

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

organizirana pomoč slepim in slabovidnim ter njihovim družinam

Mestna občina Maribor: zdravstvo v Mariboru

zdravstvena dejavnost in zdravstveni zavodi v Mestni občini Maribor

Mestna uprava: Referat za zdravstvo in socialno varstvo

zdravje in socialno varstvo

Midva.com

spolnost, zdravje

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

varne hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi ter drugi programi s področja preprečevanja nasilja

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

direktorat za družino

Ministrstvo za zdravje RS

aktualno s področja zdravstvene politike…

MISC INFOPEKA

psihosocialna pomoč osebam in svojcem oseb z motnjami hranjenja

Mladinski dom Maribor

varstvo otrok in mladostnikov

Nadškofijska karitas Maribor

pomoč otrokom, materam, družinam in posameznikom v stiski

Novi Paradoks – Slovensko društvo za kakovost življenja

nevladna, nepridobitna in prostovoljna organizacija oseb s psihiatricno izkušnjo in tistih, ki se želijo le-tej izogniti

NVO varujejo naše zdravje

vsebinska mreža NVO za zdravje

Območno združenje Rdečega križa Maribor

programi za mlade, letovanja in okrevanja, materialna pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom

Odsev se sliši

svetovanje o vseh vrstah odvisnosti

Otrokove pravice – Varuh človekovih pravic

varstvo otrokovih pravic, zagovornik, varuh

OVEREATERS ANONYMOUS – Slovenska skupnost

pomoč in svetovanje pri okrevanju od kompulzivnega prenajedanja

OZARA – Nacionalno združenje za kakovost življenja

pobolnišnična skrb in pomoč ljudem z dolgotrajnimi psihosocialnimi težavami

PIC

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (človekove pravice, pravno svetovanje, invalidi…)

Policija – klasifikavcija prepovedanih drog

delitev prepovedanih drog

Projekt Svarog

spolnost

Projekt Virus

delavnice varne in zdrave spolnosti…

Psihiater Iztok Lešer

spletna stran  o duševnih motnjah

Revija Mama

nosečnost, otroci, družina…

Ringaraja

spletni portal z nasveti o nosečnosti, družinskem življenju…

Roza alarm

prijave, obveščanje in poročanje o nasilju, zlorabah in diskriminacijah, katerih žrtve so geji, lezbijke, biseksualci in transspolne ter transseksualne osebe

SAFE.SI

nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta

Sana Vita

zavod za psihosocialno pomoč ljudem v stiski

ŠENT

slovensko združenje za duševno zdravje namenjeno posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem, strokovnjakom s tega področja,…

Sezam – združenje staršev in otrok

občasna varstva otrok, pomoč pri učenju, inštrukcije, pomoč družinam z otroki s posebnimi potrebami…

SIQRD

slovenski seznam virov za geje in lezbijke

SKALA

mladinska ulična vzgoja

Škuc LL

lezbična organizacija, ki se ukvarja z istospolno usmerjenostjo in človekovimi pravicami

Slovenska zveza za tobačno kontrolo

škodljivost kajenja, mladi

Slovensko društvo HOSPIC

pomoč umirajočim in njihovim svojcem, pomoč žalujočim

Slovensko društvo za celiakijo

medsebojna in strokovna pomoč, zaščita zdravstvenih koristi bolnikov, seznanjanje javnosti s problemi bolnikov s celiakijo…

SOČA – Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS

zdravstveni zavod za celovito rehabilitacijo bolnikov s prizadetostjo gibalnih funkcij in delovnih zmožnosti

Socialna zbornica Slovenije

osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

izobraževanje, informiranje, organiziranje storitev, medsebojna pomoč…

Sončni dom Maribor

domsko varstvo starostnikov

Spolnost.firbec.com

novice, informacije glede spolnosti, erotike…

Spolnost.org

portal o spolnosti

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

svetovanje študentom v stiski

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov in pomoč njihovim staršem

Svetovalnica za motnje hranjenja Muza

svetovanje in pomoč osebam z motnjami hranjenja

Testiraj se

informacije o AIDS-u, testiranju…

To sem jaz

spolno prenosljive bolezni

TOM telefon

telefon za otroke in mladostnike v stiski

UKC Maribor – Center za transfuzijsko medicino

informacije, kontakti

UKC Maribor – Oddelek za kožne in spolne bolezni

informacije, kontakti

UKC Maribor – Oddelek za psihiatrijo

diagnostika in zdravljenje razlicnih psihoticnih in duševnih motenj

Univerzitetni klinični center Maribor

bolnišnica

Ustanova – Fundacija za pomoč otrokom

nudenje pomoči bolnim in revnim otrokom

Varna hiša Celje

varna hiša za žrtve nasilja

Varna hiša Maribor

pomoč in varstvo žensk in mater,  žrtev nasilja

Varuh človekovih pravic Slovenije

nanj se obrneš, če meniš, da ti  je bila z aktom državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil kršena katera izmed pravic, kontakti drugih organizacij

Vezal

delo z mladimi, družinami in na področju razvijanja kvalitete medosebnih odnosov

Vizita.si

priznani zdravniki odgovarjajo na vaša vprašanja

YHD

Društvo za teorijo in kulturo hedikepa

Zavod EMMA

strokovna psihosocialna pomoč v primerih nasilja

Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

informiranje, svetovanje, izvajanje programov za mlade in povezovanje informativno-svetovalnih centrov za mlade

Zavod Papilot

pomoč žrtvam kaznivih dejanj

Zavod Pelikan karitas

pomoč odvisnikom

Zavod Pelikan Karitas

pomoč materam in ženskam v stisk, materinski dom

Zavod Šentprima

svetovanje, usposabljanje in rehabilitacija invalidov

Zavod za izboljšanje kvalitete življenja

nasveti za zdravo življenje

Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana

Center za pomoč slepim in slabovidnim

Zavod za zdravstveno varstvo Koper

portal o drogah

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

promocija zdravja, zdravstvena vzgoja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

javni zavod za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

Zavod Zarja

zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

dispanzer za pedipsihiatrijo

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

varstvo žena, otrok in mladine

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

varstvo žena, otrok in mladine, dispanzer za psihohigieno, dispanzer za zdravstveno varstvo študentov

Združenje multiple skleroze Slovenije

kaj je multipla skleroza in kako z njo živeti….

Združenje proti spolnemu zlorabljanju

kam se obrniti v primeru spolne zlorabe

Ženska svetovalnica

psiho-socialna pomoč ženskam, ki so žrtve nasilja ali imajo motnje hranjenja

Ženska svetovalnica

pomoč ženskam, ki trpijo za motnjami hranjenja

Žogica Društvo za pomoč otrokom

pomoč socialno ogroženim otrokom

Zveza društev na področju drog v Sloveniji

informiranje, razvoj, sooblikovanje  politike na področju drog…

Zveza paraplegikov Slovenije

invalidska organizacija, ki si prizadeva za enakovrednost in enakopravnost slovenskih invalidov

Zveza prijateljev mladine Maribor

letovanja

Zveza prijateljev mladine Slovenije

dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov