Center Sonček Maribor

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije – zaposlovanje pod posebnimi pogoji, prevozi invalidov, izposoja knjig, videofilmov, počitniško varstvo

Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor

nudi podporo posameznikom, parom in družinam…

Center za preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog Maribor

strokovna podpora pri oblikovanju življenja zasvojenih oseb in njihovih svojcev

Center za sluh in govor Maribor

vrtec in OŠ za gluhe, naglušne in otroke z motnjami v govornem razvoju, zdravstvena pomoč otrokom in odraslim z govornimi motnjami

Center za socialno delo Maribor

skrb za varstvo otrok in mladostnikov, sprejemni center za mlade, mladinske delavnice, krizni center za mlade

CSD Maribor – spolne zlorabe otrok

zaščita otroka in pomoč družini

Dispanzer za zdravljenje alkoholizma in drugih odvisnosti Maribor

zdravljenje alkoholizma

Dom Antona Skale Maribor

varstvo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Dom starejših Idila

domsko varstvo starostnikov

Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor

domsko varstvo starejših

Društvo Center za pomoč mladim Maribor

strokovno in prostovoljno delo na področju pravic in duševnega zdravja mladih od 15 in 29 let starosti

Društvo paraplegikov Severne Štajerske

pomoč paraplegikom za vključitev v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega in kulturnega življenja

Družinski center mir

sodelavke so terapevtke, ki jih povezuje skrb za dobro družine in želja biti blizu osebam v stiski

Gerontološki center Danica

informacijska točka za starejše

Humanitarno društvo SOVA

humanitarna pomoč socialno ogroženim družinam

Krizni center za mlade Maribor

pomoč in varstvo otrok in mladostnikov

Materinski dom Maribor

pomoč materam, otrokom in ženskam v stiski

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

organizirana pomoč slepim in slabovidnim ter njihovim družinam

Mestna občina Maribor: zdravstvo v Mariboru

zdravstvena dejavnost in zdravstveni zavodi v Mestni občini Maribor

Mestna uprava: Referat za zdravstvo in socialno varstvo

zdravje in socialno varstvo

MISC INFOPEKA

psihosocialna pomoč osebam in svojcem oseb z motnjami hranjenja

Mladinski dom Maribor

varstvo otrok in mladostnikov

Nadškofijska karitas Maribor

pomoč otrokom, materam, družinam in posameznikom v stiski

Območno združenje Rdečega križa Maribor

programi za mlade, letovanja in okrevanja, materialna pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom

OZARA – Nacionalno združenje za kakovost življenja

pobolnišnična skrb in pomoč ljudem z dolgotrajnimi psihosocialnimi težavami

SAFE.SI

nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta

ŠENT

slovensko združenje za duševno zdravje namenjeno posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem, strokovnjakom s tega področja,…

Sončni dom Maribor

domsko varstvo starostnikov

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

svetovanje študentom v stiski

TOM telefon

telefon za otroke in mladostnike v stiski

UKC Maribor – Center za transfuzijsko medicino

informacije, kontakti

UKC Maribor – Oddelek za kožne in spolne bolezni

informacije, kontakti

UKC Maribor – Oddelek za psihiatrijo

diagnostika in zdravljenje razlicnih psihoticnih in duševnih motenj

Univerzitetni klinični center Maribor

bolnišnica

Varna hiša Maribor

pomoč in varstvo žensk in mater,  žrtev nasilja

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

promocija zdravja, zdravstvena vzgoja

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

dispanzer za pedipsihiatrijo

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

varstvo žena, otrok in mladine

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

varstvo žena, otrok in mladine, dispanzer za psihohigieno, dispanzer za zdravstveno varstvo študentov

Zveza prijateljev mladine Maribor

letovanja


MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov