Mobilnost / Slovenija

Aegee-Slovenija

skrbi za izmenjavo študentov med državami članicami te organizacije

CMEPIUS

dejavnosti nacionalnih agencij programov Evropskih skupnosti, programi mobilnosti in štipendiranja, podporne aktivnosti

Euro<26

informacije o kartici popustov v državah EU

Eurodesk

evropski info portal

Evropska hiša Maribor

sodelovanje pri uresničitvi idej združene Evrope, spodbujanje oblikovanja vrednot in meril, ki vplivajo na odločitev za ali proti določeni obliki evr. združitve…

MOVIT- zavod za razvoj mobilnosti mladih

program EU Mladina: mladinske izmenjave/pobude, evropska prostovoljna služba, skupne/podporne aktivnost, EURODESK,…

Študentski madnarodni informacijski center

informacije o državah in univerzah, nasveti pri izbiri poklica, informacije o podiplomskem študiju v tujini

Študentsko društvo ERASMUS

mednarodna študentska izmenjava


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov