Association for Teacher Education in Europe

organizacija, ki je osredotočena na informiranje in poklicni razvoj učiteljev na vseh ravneh

Braintrack

več kot 10.000 povezav za univerzitetno izobraževalne institucije v 194 državah

COIMBRA Group

omogočanje prenosa znanj med sodelujočimi univerzami prek izmenjav zaposlenih, študentov ter sodelovanje z institucijami EU

ECNAIS

povezovanje nacionalnih združenj neodvisnih šol v evropskih državah, pomoč članom pri širjenju razumevanja pravic, izobraževanja staršev v zvezi z izobraževanjem otrok

Europass

programi izobraževanja in usposabljanja

IAEVG

zagovarjanje stališča, da morajo vsi, ki si želijo izobraževanja in poklicnega svetovanja, dobiti ustrezno svetovanje od priznanih profesionalcev in strokovnjakov

Universities Worldwide

povezave na več kot 7000 univerz


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov