AEBR/ARFE

povezovanje mejnih regij s podobnimi interesi in zagotavljanje pomoči manj razvitim regijam

AEIDL

neprofitna zveza, ki se ukvarja z razvojem in koordinacijo evropskih mrež ter zagotavljanjem informacij in metodoloških orodij lokalnim razvojnim akterjem

AMNESTY INTERNATIONAL – EU OFFICE

CONCORD

poglavitni cilj konfederacije je z združeno strokovnostjo in skupnim nastopom povečati vpliv evropskih razvojnih NVO na evropske institucije

Dialog z državljani

zbrani dokumenti o pravicah državljanov EU glede prebivališča, izobraževanja, delovnih pogojev, socialne varnosti… in nasveti za uveljavljavljanje teh pravic

ECAS

mednrodna neprofitna organizacija, katere poslanstvo je omogočati nevladnim organizacijam ter posameznikom izražanje in uveljavljanje mnenj v EU

ECRE

krovna organizacija agencij za pomoč beguncem in begunkam

ENAR

mreža evropskih NVO, ki delujejo na področju boja proti rasizmu v vseh državah članicah EU

ENOW

prostovoljna feministična organizacija, katere cilji se nanašajo na enakopravnost in človekove pravice za oba spola s poudarkom na participaciji ter osebnem razvoju izklučenih žensk

EURADA

neprofitna organizacija, katere namen je spodbujanje regionalnega gospodarskega razvoja prek dialoga služb Evropske komisije

Euro Coop

interesi in pravice potrošnikov

EUROCITIES

zastopa meščane in si prizadeva, da bi bila urbana tematika uvrščena visoko na politično agendo EU

EURODAD

mreža organizacij, ki delujejo na področju nacionalnih gospodarskih in mednarodnih finančnih politik za zmanjševanje revščine in krepitev položaja revnih

European Forum for Children Welfare

uveljavljanje blaginje otrok pri evropskih institucijah in spodbujanje visokokakovostne prakse po vsej Evropi

Evropski mladinski parlament

njegova vloga je povečanje zavedanja mladih o evropskih tematikah, aktualnih zadevah in demokratičnih procesih…

EWL

enakopravnost žensk in moških v Evropi, enake pravice in priložnosti za ženske, vključno z migrantkami, in najbolj zapostavljenimi skupinami v družbi

FIDH

zaščita žrtev, preprečevanje kršitev človekovih pravic in sodni pregon kršiteljev

GROOTS

krepitev sodelovanja žensk v razvoju skupnosti in reševanje problemov…

HRDN

neformalna povezava nevladnih organizacij, ki na ravni EU deluje na področjih človekovih pravic, demokracije in preprečevanja konfliktov

HRW

neodvisna nevladna organizacija, zavezana k zaščiti človekovih pravic po vsem svetu

ID’s

vključevanje družbenih akterjev v proces izgrajevanja Evrope

ILGA – Europe

mednarodna zveza gejev in lezbijk

Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope

državljanom članic Sveta Evrope omogoča vložiti tožbo pri Evropskem sodišču za človekove pravice…

International Federation of Settlements

zveza organizacij, ki si prizadevajo za krepitev skupnosti v družbi

Izobraževanje za demokratično državljanstvo

predstavitev projektov in dejavnosti v državah članicah EU, dokumenti, publikacije, poročila različnih držav…

Listina EU o temeljnih človekovih pravicah

celotna listina, odgovori na najpogostejša vprašanja…

MCP

mednarodno gibanje, ki deluje proti vsem oblikam nasilja, krivici in izkoriščanju ter proti ideološkemu, verskemu, političnemu, spolnemu… zatiranju

MIGRANTSKI FORUM EU

mednarodna nevladna organizacija, ki se zavzema za temeljne svoboščine, enake možnosti za ženske in mlade…

MRAX

gibanje proti rasizmu, antisemitizmu in ksenofobiji

Save the Children

pravice otrok ter neposredno in trajno izboljšanje življenja otrok po svetu

TI

edina mednarodna nevladna organizacija, ki v močni globalni koaliciji v boju proti korupciji združuje civilno družbo, poslovni svet in vlade

WIDE

evropska mreža, ki si prizadeva za enakost spolov in socialno pravičnost ter enak dostop do virov in priložnosti v vseh sferah političnega, socialnega in gospodarskega življenja


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov