Amnesty International Slovenije

skrb za zaščito temeljnih človekovih pravic

Brezplačna pravna pomoč za člane e-Študentskega Servisa

vrnitev štipendije, delo na črno, najemna pogodba, priložnostna dela, ukradeni gsm, kraja v garderobi…

Center za državljansko vzgojo

center za državljansko vzgojo

CNVOS

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Društvo za Združene narode za Slovenijo

širitev ciljev OZN v Sloveniji

Državni zbor RS

spremljanje sej, zakonodaja, mednarodna dejavnost, publikacije, dialog…

EIP Slovenija

šola za mir

Elektronska participacija

spletni portal, namenjen elektronskemu sodelovanju in elektronskemu soodločanju državljank in državljanov o javnih zadevah in politikah

FUEN

krovna organizacija na področju narodnih manjšin

ISCOMET

inštitut za etnične in regionalne študije

IUS INFO

register pravno veljavnih predpisov

Konvencija o otrokovih pravicah

varstvo otrokovih pravic; v SLO ratificirana leta 1990

Ministrstva

seznam ministrstev vlade RS in povezave do njihovih spletnih strani

ODŠKODNINA d.o.o.

oškodovancem omogoča, da s čim manjšimi stroški in kar se da hitro prejmejo odškodnino, ki jim pripada

PIC – Pravno informacijski center NVO

pravno svetovanje NVO in posameznikom, ugovor vesti vojaški dolžnosti…

PIP – ŠTUDENTSKI PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER ŠOUM

brezplačno pravno svetovanje študentom

Poravnava d.o.o.

uveljavljanje odškodnin v primeru prometnih nezgod, delovnih nezgod, nezgod v javnih ustanovah in na javnih površinah…

Poravnava.net – spletni odškodninski zastopnik

celovito pravno svetovanje in izpeljava odškodninskih postopkov v primeru prometnih nesreč, nesreč na delovnem mestu ter nesreč na javnem in zasebnem prostoru

Pravda

spletni portal za pravno svetovanje

pravniki.info

forum, na katerem najdeš obvestila in informacije s področja prava, zakone in vsesplošno debato na to temo

Predsednik Republike Slovenije

funkcije predsednika, urad predsednika, ustava in zakoni, komisija za odlikovanja, tiskovno središče, aktualno…

Računsko sodišče republike Slovenije

organizacija in sestava, pravne podlage, poročila, javne evidence, revizijske pristojnosti in obveznosti, revizijski proces, obveščanje javnosti…

Urad za enake možnosti

uveljavljanje načel enakosti žensk in moških v praksi

Ustavno sodišče RS

odločanje o skladnosti predpisov, o sporih o pristojnosti posameznih organov, o pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Varuh človekovih pravic

varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznikov v razmerju do državnih organov, lokalne skupnosti…

Varuhinja bolnikovih pravic

informiranje, svetovanje in pomoč – ko bolniku možnost za dosego pravice ni jasna, ko je prepričan, da ima kako pravico, pa mu jo izvajalci v sistemu zdravstva kratijo…

Vlada Republike slovenije

portal

Vrhovno sodišče RS

slovenska sodišča, obrazci, zakoni, sodna praksa, sodni register, javni razpisi, seznam sodnikov…

Zakonodaja RS

ustava RS, sprejeti zakoni, predlogi zakonov, sprejeti akti, predlogi aktov, prečiščena besedilaMISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov