Galerija / – 2014

Cikel izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi: Delavnica »Kako se izogniti pastem trgovine z ljudmi?«, 8. 10. 2014

Cikel izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi: Predavanje »Ali ima družbena neenakost vlogo pri sovražnem govoru?«, 27. 10. 2014

Beremo s teto Roso: Delavnica “Eno znanje, ena pot, en cilj”, 16. 4. 2014

Beremo s teto Roso: Družabno-didaktična igra “Naš svet”, 19. 3. 2014

Beremo s teto Roso: Javna tribuna “Brezposelnost in prekernost: vzroki in idelološka ozadja”, 8. 5. 2014

Beremo s teto Roso: Knjižnica tete Rose predstavlja Noama Chomskega, 23. 4. 2014

Beremo s teto Roso: Strukturiran dialog – Stanovanjska problematika mladih, 17. 12. 2014

Cikel izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi: Delavnica »(Pop)kultura in sovražni govor«, 6. 11. 2014

Cikel izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi: Delavnica »Nenasilna komunikacija in reševanje konfliktov«, 24. 10. 2014

Cikel izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi: delavnica »Različnost bogati, ne siromaši: vsakdanje življenje gejev in lezbijk«, 14. 10. 2014

Dan za spremembe v Mariboru, 5. 4. 2014

Foto: Dino Kusanović

Delavnica o stresu in telesnih tehnikah sproščanja, 14. 5. 2014

Festival prostovoljstva: Informativno-družaben dogodek “Prostovoljsko mesto”, 21. 5. 2014

Foto: Jade Clisson

Festival prostovoljstva: Predstavitev delovanja ambulant za osebe brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja in pogovor z dr. Aleksandrom Dopliharjem, 20. 5. 2014

Fotografska razstava “Wild Wild East”, 13. 12. 2014

GuestRoomMaribor: Predstavitev projekta Karin Pisarikove in Martina Ondraceka, 14. 1. 2014

Foto: Janez Klenovšek

GuestRoomMaribor: Predstavitev projekta Keisuka Okija, 26. 2. 2014

GuestRoomMaribor: Spoznaj Dušana Dobiaša, rezidenčnega umetnika meseca aprila, 17. 4. 2014

Javna tribuna o lovu, 27. 3. 2014

K18: Otvoritev razstave “Korenine”, 25. 10. 2014

K18: Otvoritev razstave “Metamorfoze, Ana Štuhec”, 18. 12. 2014

K18: Otvoritev razstave “Moja dežela, ki ne obstaja”, 17. 9. 2014

K18: Otvoritev razstave “Sanje od Sanje”, 15. 5. 2014

K18: Otvoritev razstave “Tuja telesa”, 30. 6. 2014

K18: Otvoritev razstave “Kaj se skriva pod tvojo masko?”, 18. 3. 2014

Foto: Urška Lukovnjak

K18: Otvoritev razstave “Sobitja”, 30. 4. 2014

K18: Zaključni dogodek razstave “Tuja telesa”, 24. 7. 2014

Konferenca Ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon: Prihodnost nepraktične mladine, 18. 4. 2014

Literarni večer in predstavitev knjige “Bojevanje z diamanti”, 5. 3. 2014

Mentorski sestanek, 26. 11. 2014

Mesečne konzultacije in mentorski sestanek celotne skupine prostovoljcev, 12. 3. 2014

Mesečne konzultacije in mentorski sestanek celotne skupine prostovoljcev, 2. 2. 2014

Narcissus – Orto foto, gostovanje v Ljubljani (Muzej sodobne umetnosti Metelkova), 4. 10. 2014

Foto: Janez Klenovšek


Narcissus – Orto foto, premierno gostovanje v Ljubljani (gledališče Glej), 13. 9. 2014

Foto: Janez Klenovšek

Narcissus: Resničnostno gledališče, 14. in 15. 6. 2014


Foto: Janez Klenovšek

Narcisuss – Orto foto, gostovanje na Dunaju (Lisabird CONTEMPORARY), 1. 10. 2014

Foto: Janez Klenovšek

Obisk Mladinskega centra Krško, 1. 12. 2014

Obisk predstavnikov Foruma građana Zenice, 5. 12. 2014

Otvoritev razstave “Sip”, 29. 11. 2014

Pekarna Dobiš – daš, Dedek Mraz, 22. 12. 2014

Pekarna dobiš – daš, delavnica o HIV, 1. 12. 2014

Pekarna Dobiš – daš, Socialne igre, 24. 11. 2014

Pekarna dobiš – daš, Socialne sončne igre, 2. 6. 2014

Pekarna Dobiš – daš, Uvodna delavnica – spoznavanje II., 17. 11. 2014

Pekarna dobiš – daš: Barvanje mandal in risanje portretov, 20. 1. 2014

Pekarna dobiš – daš: Delavnica “Kaj bi želel biti, ko odrasteš!”, 5. 5. 2014

Pekarna dobiš – daš: Delavnica o strpnosti, 7. 4. 2014

Pekarna dobiš – daš: Delavnica sadni dan, 31. 3. 2014

Pekarna dobiš – daš: Delavnica vonja in zvoka, 17. 3. 2014

Pekarna dobiš – daš: Delavnica z žogo, 14. 4. 2014

Pekarna dobiš – daš: Izdelovanje zvezkov, 19. 5. 2015

Pekarna dobiš – daš: Ponovoletna zabava in okraševanje keksov, 6. 1. 2014

Pekarna dobiš – daš: Pustovanje, 4. 3. 2014

Pekarna dobiš – daš: Znanost je lahko zabavna, 17. 2. 2014

Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso): Burkina Faso, 29. 5. 2014

Pekarna Potopisi (potopisi, ki to niso): Narcipisno perfordavanje U, ganda, 24. 4. 2014

Pekarna Potopisi (potopisi, ki to niso): Od puščavskih sipin do zasneženih vrhov Himalaje, 23. 1. 2014

Pekarna Potopisi (potopisi, ki to niso): Odprava študentov medicine v Malavi, 22. 5. 2014

Pekarna Potopisi (potopisi, ki to niso): Palestina, 27. 2. 2014

Pekarna Potopisi (potopisi, ki to niso): Potovanje v Palestino, 11. 12. 2014

Pekarna Potopisi (potopisi, ki to niso): “Vietnam – kaos v deželi riža”, 26. 3. 2014

Predavanje “Motnje hranjenja – pogled od zunaj in od znotraj”, 25. 3. 2014

Predstava “Id, ego, facebook-ego”, 12. 11. 2014

Foto: Dino Kusanović

Predstava “Med dvema zidovoma”, Ljubljana, 20. 11. 2014

Foto: Nada Pretnar

Predstava “Umetnost bivanja ali kako najti streho nad svojo glavo”, 18. 11. 2014

Foto: Dino Kusanović

Predstavitev delovanja in dejavnosti Pekarne Magdalenske mreže ter vloga prostovoljstva v njen, 15. 10. 2014

Predstavitev pesniške zbirke “Ko duša vidi”, 23. 4. 2014

Predstavitev področij “Prostovoljsko delo mladih za mlade”, 21. in 22. 10. 2014

Predstavitev “Na poti k novemu gospodarskemu modelu v Venezueli”, 7. 5. 2014

Pregled in podpis Dogovora o prostovoljskem delu, 23. 10. 2014

Seminar kritične pismenosti, 28. in 29. 11. 2014

Soba za goste: spoznaj Gabi Reinhardt, rezidenčno umetnico GuestRoomMaribor meseca novembra, 10. 11. 2014

.

Sodelovanje na Art kampu, 27. 6. 2014

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: delavnica “Strpnost, predsodki, stereotipi, migracije”, 1. 7. 2014

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: delavnica ”Od ‘bystanderstva’ do aktivne participacije”, 2. in 3. 7. 2014

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: Predstavitev zbornika, 22. 12. 2014

Foto: Dino Kusanović

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: usposabljanje v gledališču zatiranih, junij 2014

Foto: Janez Klenovšek

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: usposabljanje v gledališču zatiranih, maj, 2014

Foto: Janez Klenovšek

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: usposabljanje v gledališču zatiranih, oktober, 2014

Foto: Dino Kusanović

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj: usposabljanje v gledališču zatiranih, september, 2014

Foto: Dino Kusanović

Stopinje mesta z Mariborsko kolesarsko mrežo: urbani sprehod “Kako »dravljičen« bi lahko bil Maribor”, 9. 5. 2014

Stopinje mesta: javna tribuna “Mrtvo mesto?”, 28. 5. 2014

Stopinje mesta: predavanje “Zgodovina Maribora skozi arhitekturo”, 26. 2. 2014

Stopinje mesta: predavanje “Slalom po mariborskih šolah”, 31. 3. 2014

Stopinje mesta: Sprehodno-konferenčni dogodek, 11. 6. 2014

Stopinje mesta: tematski sprehod “O moj bog!”, 25. 2. 2014

Stopinje mesta: tematski sprehod “O moj Maribor”, 24. 5. 2014

Stopinje mesta: tematski sprehod “Po vstajniškem Mariboru”, 9. 5. 2014

Stopinje mesta: tematski sprehod “Vijol’čni Maribor”, 6. 12. 2014

Foto: Dino Kusanović

Stopinje mesta: tematski sprehod “Slalom po Mariboru”, 28. 3. 2014

StopTrik festival, 3.-5. 10. 2014

Foto: Miha Sagadin

StopTrik MFF preddogodek v Mariboru, 13. 6. 2014

Tematsko usposabljanje za prostovoljce: “Komunikacija z uporabnikom” v okviru “Festivala prostovoljstva v Mariboru 2014”, 24. 5. 2014

Travne bilke: Spoznavanje II in skupinska učna pomoč ter reševanje domačih nalog, 28.1.2014

Travne bilke: zaključni piknik, 5. 6. 2014

Ubrana skupnost: Delavnica “Kje so naše meje”, 26. 6. 2014

Ubrana skupnost: Delavnica komuniciranja z javnostmi: Usposabljanje aktivnih prebivalcev za komuniciranje z mediji in odločevalci, 18. 11. 2014

Foto: Dino Kusanović

Ubrana skupnost: Delavnica komuniciranja z javnostmi: Usposabljanje aktivnih prebivalcev za komuniciranje z mediji in odločevalci, 9. 9. 2014

Ubrana skupnost: delavnica razumevanja mehanizmov, ki povzročajo diskriminacijo, izključevanje, marginalizacijo: Vplivanje mehanizmov racionalizacije na komunikacijo in delovanje v skupinah, 23. 9. 2014

Ubrana skupnost: Dobre prakse direktne demokracije: Delovanje radikalne organizacije, 28. 10. 2014

Ubrana skupnost: Dobre prakse participatorne demokracije: Prenos dobrih praks, metod in načinov civilnodružbenih bojev med aktivne prebivalce, 16. 9. 2014

Ubrana skupnost: Komuniciranje z javnostmi: Usposabljanje za komuniciranje z mediji in odločevalci, 11. 6. 2014

Ubrana skupnost: Prenos dobrih praks, metod in načinov civilnodružbenih bojev med aktivirane prebivalce, 24. 5. 2014

Ubrana skupnost: Usposabljanje aktivnih prebivalcev za kritično dojemanje družbenih procesov, 6. 6. 2014

Ubrana skupnost: Usposabljanje za vključevanje v postopke odločanja organov lokalne samouprave, 13. 5. 2014

Udarniška Filmopeka: Celostna obravnava Malickovega prvenca Surova balada, 28. 5. 2014

Udarniška Filmopeka: Šund, 30. 10. 2014

Foto: Dino Kusanović

Usposabljanje za Brezplačno učno pomoč – učne težave in možne oblike pomoči, 18. 11. 2014

Usposabljanje za skupini Travne bilke in Pekarna Dobiš – daš, 17. 11. 2014

Uvodno informativno srečanje za prostovoljke in prostovoljce, 13. 10. 2014

Uvodno usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce – Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstvo, 16. 10. 2014

Uvodno usposabljanje za prostovoljske skupine Pekarna DOBIŠ DAŠ, Travne bilke, ZINE in Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso), 3. in 5. 11. 2014

Večer Evropske prostovoljne službe, 3. 12. 2014

Veganska večerjica: 70 let veganskega društva The Vegan Society, 20. 11. 2014

Veganska večerjica: Predavanje mag. Marka Čenčurja, 15. 5. 2014

Veganska večerjica: “My Life as a Turkey”, 20. 2. 2014

Zaključni piknik prostovoljk in prostovoljcev s podelitvijo priznanj, 21. 6. 2014

Foto: Dino Kusanović

ZIZ: Gala podelitev ZIZ nagrad in otvoritev fotografske razstave Janeza Klenovška, 12. 4. 2014

Foto: Janez Klenovšek

ZIZ: Objem granitne kocke, Ljubljana, 26. 11. 2014

Foto: Urša Rahne

ZIZ: Objem granitne kocke, Maribor, 28. 11. 2014

Foto: Dino Kusanović

Žongliranje v Kulturnem centru Pekarna, julij 2014


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov