Pomoč v stiski, zdravje / Duševno zdravje

Altra

odbor za novosti v duševnem zdravju – stanovanjske skupine…

Beli obroč Slovenije

Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj: psihosocialna in pravna pomoč žrtvam kaznivih dejanj, izobraževalni programi za strokovne sodelavce, ki delajo z žrtvami, preventivno delovanje, priprava zakonodajnih predlogov za izboljšanje položaja žrtev, zaščita in predstavitev pravic žrtev.

Center za izvenbolnišnično psihiatrijo

pomoč osebam z motnjami hranjenja

Družinski center mir

sodelavke so terapevtke, ki jih povezuje skrb za dobro družine in želja biti blizu osebam v stiski

Govorimo o duševnem zdravju: Žalost je zdrava

Vabljene_i na zanimivo in poučno predavanje o duševnem zdravju, natančneje o žalosti. Predavanje bo potekalo v četrtek, 5. 3. 2020, ob 17.00 v prostorih INFOPEKE. Predavanje je brezplačno in bo izvedeno v angleškem jeziku.

IZ-HOD

skupina, ki se bori za pravice ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju

Mental Health Europe

nevladna organizacija, ki si prizadeva za promocijo pozitivnega duševnega zdravja, preprečevanje duševnih težav, izboljšanje nege, zgovorništvo in varstvo bolnikovih pravic

Otrokove pravice – Varuh človekovih pravic

varstvo otrokovih pravic, zagovornik, varuh

OZARA – Nacionalno združenje za kakovost življenja

pobolnišnična skrb in pomoč ljudem z dolgotrajnimi psihosocialnimi težavami

ŠENT

slovensko združenje za duševno zdravje namenjeno posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem, strokovnjakom s tega področja,…

UKC Maribor – Oddelek za psihiatrijo

diagnostika in zdravljenje razlicnih psihoticnih in duševnih motenj


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov