Arhiv / Svetovanje

Dedovanje ter premoženjska razmerja zakoncev

Vabimo vas na brezplačno predavanje »Dedovanje ter premoženjska razmerja zakoncev«, ki bo potekalo v sodelovanju z Odvetniško pisarno Primec&Lah v sredo,  9. 12. 2015, ob 17:00 v MISC INFOPEKA. Predavanje je namenjeno najširši javnosti, zato bo poudarek na praktičnem vidiku izpostavljene tematike.

Delavnica “Kdaj skupina deluje dobro?”

Vsaka skupina ima svojo notranjo dinamiko in nepisana pravila, po katerih deluje bolj ali manj dobro. Skupino oblikujejo raznoliki posamezniki, ki med seboj vzpostavljajo razmerja in prav ta so ključna za razumevanje, energijo, usmerjenost in kakovost skupine. Na tokratni delavnici s Sašom Kroneggerjem v četrtek, 19. 11. 2015 s pričetkom ob 10.00,  bomo spoznali zakonitosti skupine in skupinskega dela. Delavnica je namenjena mentorjem, mladinskim in pedagoškim delavcem ter vsem, ki jih zanima optimalno delovanje znotraj tima.

Delavnica: “Zgrabimo sovražni govor za roge!”

V torek, 3. 12. 2019, ob 10.00 uri vas Pekarna Magdalenske mreže v sodelovanju z Društvom Parada Ponosa vabi v prostore INFOPEKE na brezplačno delavnico “Zgrabimo sovražni govor za roge!”.

Evropska kampanja o pravici mladih do informacij »Informacija – pravica mladih«.

Individualno svetovanje

Osnovnošolci, dijaki in študenti se lahko soočajo z najrazličnejše učnimi oz. študijskimi težavami, ki manifestirajo v slabši učni uspešnosti, če ne celo v učni neuspešnosti. Učna uspešnost je zanje bistvenega pomena, vendar sami velikokrat ne najdejo ustreznega načina, kako jo doseči, in potrebujejo pri tem pomoč.

Globalni cilji programa:
• učna uspešnost otrok in mladostnikov,
• osebnostna rast,
• zadovoljstvo,
• uspešna medsebojna komunikacija.

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki deluje v Kulturnem centru Pekarna, je okolje, kjer mladi aktivno delujejo (potekajo najrazličnejšo programi in projekti za mlade) in se povezujejo, ter se počutijo varne in sprejete. Lahko bi rekli, da je to zanje »domače socialno okolje«.

Razlogi za pojav učnih težav so najrazličnejši – od nezbranosti, pomanjkanja motivacije za šolsko delo, splošne slabše sposobnosti za učenje, do slabše organiziranosti za učenje oz. slabo razvitih učnih navad. Pri njih lahko opazimo tudi osebnostne, vedenjske in čustvene težave, ki prav tako lahko povzročajo težave pri učenju ali pa se kažejo v težavah pri komunikaciji. To jim otežuje vključevanje in pozitivno afirmiranje v najrazličnejših družbenih skupinah, kar pa je nujen pogoj za njihovo osebnostno rast in razvoj. Med mladimi se pojavljajo tudi socialne bolezni, med katerimi izstopata alkoholizem in narkomanija ter bolezni sodobne družbe, anoreksija in bulimija. Vse to so le pokazatelji čustvene in življenjske stiske mladih ter so lahko hkrati tudi razlogi za njihovo učno neuspešnost in degradacijo osebnostne rasti.

Glede na naravo težave mlade usmerjamo v ustrezne centre in institucije za pomoč ali celo vzpostavljamo ustrezen kontakt z izbranim strokovnjakom. Primeri povezovalnih centrov in institucij so: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Zdravstveni dom »dr. Adolfa Drolca« Maribor, psihohigienska služba, Center za preprečevanje odvisnosti, Center za socialno delo Maribor…

Pri neposrednem delu svetovalka uporablja individualno obliko dela in metodo svetovanja in posvetovanja (glede na možnost adekvatnega nudenja pomoči). Profesionalno anonimno svetovanje opravlja v okviru strokovne usposobljenosti in sicer pri pojavljanju učnih težav, težav vedenja in čustvovanja ter težav v komunikaciji in medsebojnih odnosih.

Svetovanje in pomoč je za uporabnike brezplačna.

IZVAJA: zunanja strokovna sodelavka, mag.Alenka Barbirič, prof.def.

Individualno svetovanje

Imaš učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Vabljen/a na INDIVIDUALNO SVETOVANJE, ki je način, metoda dela, ki temelji na pogovoru in zaupanju med mladostnico/kom in svetovalko ter poteka iz oči v oči.
Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin.
Svetovanje vodi zunanja strokovna sodelavka Vesna Likovnik Gorjup, ped.spec.
Pomoč je seveda zate brezplačna, anonimnost 100% zagotovljena.

Individualno svetovanje

Imaš učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Vabljen/a na INDIVIDUALNO SVETOVANJE, ki je način, metoda dela, ki temelji na pogovoru in zaupanju med mladostnico/kom in svetovalko ter poteka iz oči v oči.
Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin.
Svetovanje vodi zunanja strokovna sodelavka Vesna Likovnik Gorjup, ped.spec.
Pomoč je seveda zate brezplačna, anonimnost 100% zagotovljena.

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji

Mladi, ki imate učne težave, težave vedenja in čustvovanja ter težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih ali kakršnekoli druge težave, vabljeni vsako sredo od 17. do 18. ure v Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA na INDIVIDUALNO SVETOVANJE, ki ga izvaja zunanja strokovna sodelavka. Pokličeš nas lahko na tel. štev.: 02 300 68 50 ali nam pišeš po elektronski pošti: infopeka@pekarna.rulz.org. Pomoč je seveda zate brezplačna.

INDIVIDUALNO SVETOVANJE mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji

Mladi, ki imate učne težave, težave vedenja in čustvovanja ter težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih ali kakršnekoli druge težave, vabljeni vsako sredo od 17. do 18. ure v Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA na INDIVIDUALNO SVETOVANJE, ki ga izvaja zunanja strokovna sodelavka. Pokličeš nas lahko na tel. štev.: 02 300 68 50 ali nam pišeš po elektronski pošti: infopeka@pekarna.rulz.org. Pomoč je seveda zate brezplačna.

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen/a v popoldanskem času v MISC INFOPEKA na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor.

Individualno svetovanje izvajata zunanji strokovni sodelavki, mag. Alenka Barbirič, prof.def., ped. spec. in Vesna Likovnih Gorjup, prof.def., ped. spec.

Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena.

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen/a v popoldanskem času v MISC INFOPEKA na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor.

Individualno svetovanje izvajata zunanji strokovni sodelavki, mag. Alenka Barbirič, prof.def., ped. spec. in Vesna Likovnih Gorjup, prof.def., ped. spec. Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena.

Osnovnošolci, dijaki in študenti se lahko soočajo z najrazličnejše učnimi oz. študijskimi težavami, ki manifestirajo v slabši učni uspešnosti, če ne celo v učni neuspešnosti. Učna uspešnost je zanje bistvenega pomena, vendar sami velikokrat ne najdejo ustreznega načina, kako jo doseči, in potrebujejo pri tem pomoč.

Globalni cilji programa:
• učna uspešnost otrok in mladostnikov,
• osebnostna rast,
• zadovoljstvo,
• uspešna medsebojna komunikacija.

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki deluje v Kulturnem centru Pekarna, je okolje, kjer mladi aktivno delujejo (potekajo najrazličnejšo programi in projekti za mlade) in se povezujejo, ter se počutijo varne in sprejete. Lahko bi rekli, da je to zanje »domače socialno okolje«.

Razlogi za pojav učnih težav so najrazličnejši – od nezbranosti, pomanjkanja motivacije za šolsko delo, splošne slabše sposobnosti za učenje, do slabše organiziranosti za učenje oz. slabo razvitih učnih navad. Pri njih lahko opazimo tudi osebnostne, vedenjske in čustvene težave, ki prav tako lahko povzročajo težave pri učenju ali pa se kažejo v težavah pri komunikaciji. To jim otežuje vključevanje in pozitivno afirmiranje v najrazličnejših družbenih skupinah, kar pa je nujen pogoj za njihovo osebnostno rast in razvoj. Med mladimi se pojavljajo tudi socialne bolezni, med katerimi izstopata alkoholizem in narkomanija ter bolezni sodobne družbe, anoreksija in bulimija. Vse to so le pokazatelji čustvene in življenjske stiske mladih ter so lahko hkrati tudi razlogi za njihovo učno neuspešnost in degradacijo osebnostne rasti.

Glede na naravo težave mlade usmerjamo v ustrezne centre in institucije za pomoč ali celo vzpostavljamo ustrezen kontakt z izbranim strokovnjakom. Primeri povezovalnih centrov in institucij so: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Zdravstveni dom »dr. Adolfa Drolca« Maribor, psihohigienska služba, Center za preprečevanje odvisnosti, Center za socialno delo Maribor…

Pri neposrednem delu svetovalka uporablja individualno obliko dela in metodo svetovanja in posvetovanja (glede na možnost adekvatnega nudenja pomoči). Profesionalno anonimno svetovanje opravlja v okviru strokovne usposobljenosti in sicer pri pojavljanju učnih težav, težav vedenja in čustvovanja ter težav v komunikaciji in medsebojnih odnosih.

Svetovanje in pomoč je za uporabnike brezplačna.

IZVAJA: zunanja strokovna sodelavka, mag.Alenka Barbirič, prof.def.

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen/a v popoldanskem času v MISC INFOPEKA na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor.

Individualno svetovanje izvajata zunanji strokovni sodelavki, mag. Alenka Barbirič, prof.def., ped. spec. in Vesna Likovnih Gorjup, prof.def., ped. spec. Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena.

Osnovnošolci, dijaki in študenti se lahko soočajo z najrazličnejše učnimi oz. študijskimi težavami, ki manifestirajo v slabši učni uspešnosti, če ne celo v učni neuspešnosti. Učna uspešnost je zanje bistvenega pomena, vendar sami velikokrat ne najdejo ustreznega načina, kako jo doseči, in potrebujejo pri tem pomoč.

Globalni cilji programa:
• učna uspešnost otrok in mladostnikov,
• osebnostna rast,
• zadovoljstvo,
• uspešna medsebojna komunikacija.

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki deluje v Kulturnem centru Pekarna, je okolje, kjer mladi aktivno delujejo (potekajo najrazličnejšo programi in projekti za mlade) in se povezujejo, ter se počutijo varne in sprejete. Lahko bi rekli, da je to zanje »domače socialno okolje«.

Razlogi za pojav učnih težav so najrazličnejši – od nezbranosti, pomanjkanja motivacije za šolsko delo, splošne slabše sposobnosti za učenje, do slabše organiziranosti za učenje oz. slabo razvitih učnih navad. Pri njih lahko opazimo tudi osebnostne, vedenjske in čustvene težave, ki prav tako lahko povzročajo težave pri učenju ali pa se kažejo v težavah pri komunikaciji. To jim otežuje vključevanje in pozitivno afirmiranje v najrazličnejših družbenih skupinah, kar pa je nujen pogoj za njihovo osebnostno rast in razvoj. Med mladimi se pojavljajo tudi socialne bolezni, med katerimi izstopata alkoholizem in narkomanija ter bolezni sodobne družbe, anoreksija in bulimija. Vse to so le pokazatelji čustvene in življenjske stiske mladih ter so lahko hkrati tudi razlogi za njihovo učno neuspešnost in degradacijo osebnostne rasti.

Glede na naravo težave mlade usmerjamo v ustrezne centre in institucije za pomoč ali celo vzpostavljamo ustrezen kontakt z izbranim strokovnjakom. Primeri povezovalnih centrov in institucij so: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Zdravstveni dom »dr. Adolfa Drolca« Maribor, psihohigienska služba, Center za preprečevanje odvisnosti, Center za socialno delo Maribor…

Pri neposrednem delu svetovalka uporablja individualno obliko dela in metodo svetovanja in posvetovanja (glede na možnost adekvatnega nudenja pomoči). Profesionalno anonimno svetovanje opravlja v okviru strokovne usposobljenosti in sicer pri pojavljanju učnih težav, težav vedenja in čustvovanja ter težav v komunikaciji in medsebojnih odnosih.

Svetovanje in pomoč je za uporabnike brezplačna.

IZVAJA: zunanja strokovna sodelavka, mag.Alenka Barbirič, prof.def.

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen/a v popoldanskem času v MISC INFOPEKA na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor.

Individualno svetovanje izvajata zunanji strokovni sodelavki, mag. Alenka Barbirič, prof.def., ped. spec. in Vesna Likovnih Gorjup, prof.def., ped. spec. Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena.

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen/a v popoldanskem času v MISC INFOPEKA na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor.

Individualno svetovanje izvajata zunanji strokovni sodelavki, mag. Alenka Barbirič, prof.def., ped. spec. in Vesna Likovnih Gorjup, prof.def., ped. spec.

Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena.

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen/a v popoldanskem času v MISC INFOPEKA na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor.

Individualno svetovanje izvajata zunanji strokovni sodelavki, mag. Alenka Barbirič, prof.def., ped. spec. in Vesna Likovnih Gorjup, prof.def., ped. spec.

Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena.

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah?

Vabljen/a v popoldanskem času v MISC INFOPEKA na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor. Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena!

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah?

Vabljen/a v popoldanskem času v MISC INFOPEKA na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor. Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena!

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen_a v popoldanskem času v INFOPEKO na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor. Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin na infopeka@infopeka.org ali 02 300 68 50, 041 481 246. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena!

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen/a v popoldanskem času v INFOPEKO na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor. Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin na infopeka@infopeka.org ali 02 300 68 50, 041 481 246.  Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena!

Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen_a v popoldanskem času v MISC INFOPEKA na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor.

Individualno svetovanje mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja

Ali svojo stisko utapljaš v hrani, se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati?

Individualno svetovanje Vesne Likovnik Gorjup, ped.spec.

Imaš učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Vabljen/a na INDIVIDUALNO SVETOVANJE, ki je način, metoda dela, ki temelji na pogovoru in zaupanju med mladostnico/kom in svetovalko ter poteka iz oči v oči.
Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin.
Svetovanje vodi zunanja strokovna sodelavka Vesna Likovnik Gorjup, ped.spec.
Pomoč je seveda zate brezplačna, anonimnost 100% zagotovljena.

Kako do pomembnih informacij?

Pekarna Magdalenske mreže vas v sredo, 16. 12. 2015, ob 17:00 vabi v prostore MISC INFOPEKA na predavanje z naslovom »Kako do pomembnih informacij?«.

Mladi z manj priložnostmi in mladinsko delo – Zakaj? Kako? Zares? Morda raje ne?

Vabimo te, da se nam pridružiš na brezplačni delavnici, na kateri bomo raziskovali svet mladih z manj priložnostmi, v četrtek, 3. 12. 2015 od 10.00 – 14.00 s socialno pedagoginjo Alenko Oblak. Prijavite se do 2. 12. 2015 na infopeka@infopeka.org.

Pekarna potopisi: Kam gredo nemški davki?

V četrtek, 28. 11. 2019, ob 18:00 vas vabimo v prostore INFOPEKE na potopisno predavanje z naslovom »Kam gredo nemški davki?«. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku in je brezplačno.

Pomoč mladostnicam z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Program temelji na izgradnji dobrega odnosa, zaupanja med mladostnico, svetovalko in starši ter na razvijanju boljše samopodobe mladostnice.
Vključiš se lahko v SKUPINO ZA POMOČ DEKLETOM Z MOTNJAMI HRANJENJA, če pa se iz kakršnegakoli razloga ne želiš pridružiti skupini, ti je na voljo tudi INDIVIDUALNO SVETOVANJE.
Starši, prijatelji in ostali bližnji vljudno vabljeni v SKUPINO ZA POMOČ SVOJCEM OSEB Z MOTNJAMI HRANJENJA.
Srečanja skupin in individualna svetovanja so vsak ponedeljek.
Individualna in skupinska svetovanja izvaja zunanja strokovna sodelavka Vasja Smole Dubrovnik, prof.def.
Pomoč je brezplačna.

Pomoč mladostnicam z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Program temelji na izgradnji dobrega odnosa, zaupanja med mladostnico, svetovalko in starši ter na razvijanju boljše samopodobe mladostnice.
Vključiš se lahko v SKUPINO ZA POMOČ DEKLETOM Z MOTNJAMI HRANJENJA, če pa se iz kakršnegakoli razloga ne želiš pridružiti skupini, ti je na voljo tudi INDIVIDUALNO SVETOVANJE.
Starši, prijatelji in ostali bližnji vljudno vabljeni v SKUPINO ZA POMOČ SVOJCEM OSEB Z MOTNJAMI HRANJENJA.
Srečanja skupin in individualna svetovanja so vsak ponedeljek.
Individualna in skupinska svetovanja izvaja zunanja strokovna sodelavka Vasja Smole Dubrovnik, prof.def.
Pomoč je brezplačna.

Pomoč najstnicam z motnjami hranjenja in njihovim svojcem

Program temelji na izgradnji dobrega odnosa, zaupanja med mladostnico, svetovalko in starši ter na razvijanju boljše samopodobe mladostnice.
Vključiš se lahko v SKUPINO ZA POMOČ DEKLETOM Z MOTNJAMI HRANJENJA, če pa se iz kakršnegakoli razloga ne želiš pridružiti skupini, ti je na voljo tudi INDIVIDUALNO SVETOVANJE.
Starši, prijatelji in ostali bližnji vljudno vabljeni v SKUPINO ZA POMOČ SVOJCEM OSEB Z MOTNJAMI HRANJENJA.
Srečanja skupin in individualna svetovanja so vsak ponedeljek.
Individualna in skupinska svetovanja izvaja zunanja strokovna sodelavka Vasja Smole Dubrovnik, prof.def.
Pomoč je brezplačna.

Pomoč osebam z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Naslednje srečanje Skupine za pomoč osebam z motnjami hranjenja bo v četrtek, 20. 6. 2013, ob 17:00 v naših prostorih.

Pomoč osebam z motnjami hranjenja v šolskem letu 2011/2012

Naslednje srečanje “Skupine za pomoč osebam z motnjami hranjenja” bo v četrtek, 24. 5. 2012, ob 17:00 v prostorih MISC INFOPEKA.  Skupina se bo sestajala do konca junija 2012.

Skupinsko in individualno psihosocialno pomoč osebam z motnjami hranjenja  izvaja zunanja strokovna sodelavka, Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec.

Pomoč osebam z motnjami hranjenja v šolskem letu 2011/2012

Če misliš, da imaš težave s prehranjevanjem, vabljen/a v  “Skupino za pomoč osebam z motnjami hranjenja”, kjer ti ponujamo strokovno pomoč, razumevanje, podporo in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.

Vljudno vabljeni tudi starši, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Prav vi ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Naslednje srečanje skupine v novem šolskem/študijskem letu bo v četrtek, 26. 1. 2012, ob 17:00 v MISC INFOPEKA, na Trgu revolucije 9. Skupina se bo sestajala do konca junija 2012.

Skupinsko in individualno terapijo izvaja zunanja strokovna sodelavka, Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec.

Predavanje z diskusijo »Nasilje nad dekleti in ženskami«

Nasilje je del vsakdana številnih medosebnih odnosov, a še zmeraj prepogosto skrito in tabuizirano. V večini primerov so mu podvržene ženske, zato bo v četrtek, 22. 10. 2015, od 10:00 do 12:00 v prostorih INFOPEKE potekalo predavanje o nasilju nad dekleti in ženskami. Prijave na infopeka@infopeka.org do 20. 10. 2015.

Predavanje »ABC o motnjah hranjenja«

Vljudno vabljeni v sredo, 8. 4. 2015, ob 17. uri v prostore MISC INFOPEKA na brezplačno predavanje »ABC o motnjah hranjenja«. Udeleženci se bodo seznanili z vzroki nastanka motenj hranjenja, spoznali bodo psihološke vidike tovrstnih motenj, izvedeli bodo kako prepoznamo vzroke nastanka motenj, seznanili pa se bodo tudi z načini zdravljenja.  Predavanje je namenjeno osebam, ki pri sebi prepoznavajo znake motenj hranjenja, staršem, šolskim svetovalnim delavcem in vsem, ki jih tovrstna problematika zanima.Rok prijave je 7. 4. 2015 na infopeka@infopeka.org ali na 02 300 6850, 041 481 246.

Predavanje »ABC o motnjah hranjenja«

Vljudno vabljeni v četrtek, 13. 10. 2016, ob 17:00 v prostore MISC INFOPEKA na brezplačno predavanje »ABC o motnjah hranjenja«. Seznanili se boste z vzroki nastanka motenj hranjenja, spoznali psihološke vidike tovrstnih motenj, izvedeli kako prepoznamo vzroke nastanka motenj, prav tako pa se boste seznanili tudi z načini zdravljenja…Rok prijave je 10. 10. 2016 na infopeka@infopeka.org ali na 02 300 6850, 041 481 246.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja

Tudi v letošnjem šolskem/študijskem letu nudimo v naši organizaciji psihosocialno pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja v obliki možnosti vključitve v »Skupino za pomoč osebam z motnjami hranjenja« in »Individualna svetovanja«.

Na uvodnem srečanju, ki bo v četrtek, 25. 10. 2018, ob 17:00 v naših prostorih, bo naša dolgoletna sodelavka ga. Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped. spec., predstavila vzroke nastanka motenj hranjenja, kako se z motnjami spopadati, kako jih ublažiti oziroma kako z njimi živeti. Prav tako bo predstavila delo v skupini, ki se bo oblikovala v začetku meseca novembra in bo z delom nadaljevala do konca junija 2019.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja

Vabimo te v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«, kjer ti v prvi vrsti ponujamo razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.  Skupina se sestaja ob četrtkih, vsakih 14 dni. Še vedno se ji lahko priključiš, zato kliči na 041 481 246 ali piši na infopeka@infopeka.org. Če se iz kakršnegakoli razloga ne želiš priključiti skupini, je na voljo tudi »Individualno svetovanje«.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Ali svojo stisko utapljaš v hrani, se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati?

Vabimo te v Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja, kjer ti v prvi vrsti ponujamo razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.

Vljudno vabljeni tudi starši, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Prav vi ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Informativni sestanek v novem šolskem/studijskem letu bo v četrtek, 25. 10. 2012, ob 17:00

Skupino vodi zunanja strokovna sodelavka,. Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Vabimo te v Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja, kjer ti v prvi vrsti ponujamo razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.

Naslednje srečanje skupine bo v četrtek, 15. 11. 2012, ob 17:00 v naših prostorih.

Skupino vodi zunanja strokovna sodelavka,. Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Ali svojo stisko utapljaš v hrani, se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati?

Vabimo te v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«, kjer ti v prvi vrsti ponujamo razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a. Vljudno vabljeni tudi starši, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Prav vi ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Informativni sestanek v novem šolskem/studijskem letu bo v četrtek, 24. 10. 2013, ob 17:00 v naših prostorih.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Ali svojo stisko utapljaš v hrani, se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati?

Vabimo te v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«, kjer ti v prvi vrsti ponujamo razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a. Vljudno vabljeni tudi starši, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Prav vi ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Informativni sestanek v novem šolskem/studijskem letu bo v četrtek, 24. 10. 2013, ob 17:00 v naših prostorih.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Ali svojo stisko utapljaš v hrani, se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati? Vabimo te v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«, kjer ti v prvi vrsti ponujamo razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a. Vljudno vabljeni tudi starši, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Prav vi ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Skupina se sestaja ob sredah vsakih štirinajst dni.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Vabimo te v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«, kjer ti v prvi vrsti ponujamo razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.  Skupina se sestaja vsakih 14 dni. Še vedno se ji lahko priključiš, zato kliči na 041 481 246 ali piši na infopeka@infopeka.org.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Vabimo te na  informativni azgovor za vključitev v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«.  Srečanje bo potekalo 7. 10. 2015 ob 16:00 v prostorih INFOPEKE.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Vabimo te  v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«.  Piši na infopeka@infopeka.org ali pokliči na 02 300 68 50, 041 481 246.  Srečanja potekajo v prostorih INFOPEKE.

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim staršem

Vabimo te v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«, kjer ti v prvi vrsti ponujamo razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.  Skupina se sestaja ob sredah, vsakih 14 dni. Še vedno se ji lahko priključiš, zato kliči na 041 481 246 ali piši na infopeka@infopeka.org.

Psihosocialna pomoč osebam in svojcem oseb z motnjami hranjenja

Ali svojo stisko utapljaš v hrani? Se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati?

Vabimo te v SKUPINO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI HRANJENJA, kjer ti ponujamo strokovno pomoč, razumevanje, podporo in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.

Vljudno vabljeni tudi vsi, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Svojci in ostali bližnji, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Skupinsko in individualno terapijo izvaja zunanja strokovna sodelavka, Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec.

Psihosocialna pomoč osebam in svojcem oseb z motnjami hranjenja

Ali svojo stisko utapljaš v hrani? Se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati?

Vabimo te v SKUPINO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI HRANJENJA, kjer ti ponujamo strokovno pomoč, razumevanje, podporo in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.

Vljudno vabljeni tudi vsi, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Svojci in ostali bližnji, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Skupinsko in individualno terapijo izvaja zunanja strokovna sodelavka, Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec.
Motnje hranjenja so v zadnjem času vse bolj pogost pojav med mladimi. Vzrokov za nastanek tovrstnih motenj je veliko, zato je pristop oziroma obravnava le-teh z integrativno terapijo zelo primeren. Cilj integrativne terapije je doumeti človeka v njegovi čustveni sferi, duhovnih stremljenjih in telesnosti. Po integrativni terapiji lahko človeka dobro dojamemo le z upoštevanjem »časovnega konteksta« (ozadje trenutne življenjske situacije: družina, splošna življenjska situacija, pripadnost sloju, kulturna sredina…) in kontinuuma (dimenzija preteklosti, sedanjosti in prihodnosti). Integrativna terapija obravnava človeka skozi vse faze njegovega življenjskega razpona.

Odvisnosti od hrane so posebne vrste zasvojenosti, pri katerih človek za doseganje omamnega stanja zavesti zlorablja hrano v smislu prenajedanja ali stradanja. Običajno se tovrstne odvisnosti pojavljajo kot anoreksia nervosa, bulimia nervosa ali kot kompulzivno prenajedanje.

Cilji terapevtskega dela temeljijo na osebnostni rasti, razvijanju samopodobe, na oblikovanju identitete in so večplastni:
• prepoznavanje vzrokov za nastanek motenj,
• prepoznavanje lastnih občutkov in učenje izražanja le-teh,
• prepoznavanje družinske dinamike in učenje komunikacije,
• soočanje z lastno odgovornostjo in razvijanje le-te,
• pridobivanje lastne sigurnosti za obvladovanje življenjskih problemov,
• učenje reševanja konfliktnih situacij,
• razvijanje normalnega odnosa do hrane.

Program Psihocialna pomoč mladostnicam z motnjami hranjenja in njihovim svojcem temelji na doživljajskem aktiviranju – iskanju in najdenju smisla odprave motnje, resocializaciji – vzpostavljanju temeljnega zaupanja, ki je najpogosteje močno porušeno, doživljajskem aktiviranju – razvijanju identitete ter osebnosti in na skupinski dinamiki ter delu s starši.

V MISC INFOPEKA nudimo osebam z motnjami hranjenja in njihovim svojcem naslednje oblike pomoči:
• možnost vključitve v Skupino za pomoč dekletom z motnjami hranjenja,
• individualno svetovanje za tiste mladostnice, ki se iz kakršnihkoli razlogov ne želijo priključiti skupini,
• možnost vključitve v Skupino za pomoč svojcem oseb z motnjami hranjenja.

IZVAJA: Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., zunanja strokovna sodelavka.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org.

Psihosocialna pomoč osebam in svojcem oseb z motnjami hranjenja

Nudimo INDIVIDUALNO SVETOVANJE OSEBAM Z MOTNJO HRANJENJA. Svetovanje bo osebno, v naših prostorih. Pokliči in se dogovorimo za termin.

Psihosocialna pomoč osebam in svojcem oseb z motnjami hranjenja

Ali svojo stisko utapljaš v hrani? Se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati?

Vabimo te v Skupino za pomoč osebam z motnjami hranjenja, kjer ti ponujamo strokovno pomoč, razumevanje, podporo in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a. Naslednje srečanje skupine  bo v četrtek, 23. 6. 2011, ob 17:00 v naših prostorih.

Vljudno vabljeni tudi vsi, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Svojci in ostali bližnji, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Skupinsko in individualno terapijo izvaja zunanja strokovna sodelavka, Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec.

Psihosocialna pomoč osebam in svojcem oseb z motnjami hranjenja

Ali svojo stisko utapljaš v hrani? Se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati?

Vabimo te v Skupino za pomoč osebam z motnjami hranjenja, kjer ti ponujamo strokovno pomoč, razumevanje, podporo in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.

Vljudno vabljeni tudi vsi, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Svojci in ostali bližnji, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Skupinsko in individualno terapijo izvaja zunanja strokovna sodelavka, Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec.

Razpis za uporabo prostorov v Upravni stavbi KC Pekarna

Mesta občina Maribor je kot lastnik Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna na podlagi Sklepa o začasni uporabi objekta Upravna zgradba v KC Pekarna, št. 41001-94/2009 z dne 19.07.2011, dala Upravno zgradbo MKC v začasno uporabo, zaradi česar je MKC upravičen oddajati dele Upravne zgradbe v uporabo drugim kulturnim izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih programov ali kulturnih projektov. Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) objavlja Razpis za uporabo opremljenih prostorov Upravne zgradbe v Kulturnem centru Pekarna (KCP) v skladu s Predlogom upravljavskega modela (Mestni svet MOM, 28.06.2010) in Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO – 1, 77/07 – odl. US, 53/07, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZGOrg).

Samopodoba – pomemben dejavnik pri motnjah hranjenja

Vabljen/a na predavanje »Samopodoba – pomemben dejavnik pri motnjah hranjenja« v sredo, 11. 11. 2015, ob 17:00 v prostorih INFOPEKE. Brezplačno predavanje bo izvedla psihoterapevtka Vasja Smole Dubrovnik, prof. def. Rok prijave je 9. 11. 2015 na infopeka@infopeka.org ali 02 300 68 50.

Samopodoba – pomemben dejavnik pri motnjah hranjenja, 3. 11. 2015

Skupina za pomoč svojcem oseb z motnjami hranjenja

Moja hči je obsedena s preštevanjem kalorij. Ves čas misli le na težo, kilograme.Moja prijateljica včasih začne jesti in sploh ne more nehati. Za nekajkrat vem tudi, da je šla bruhat, ko se je najedla. Moja partnerka vedno manj je. Skrbi me zanjo, saj vedno pogosteje preskakuje obroke. Vam je katera od zgornjih misli domača? Vas skrbi, da ima kdo od vaših bližnjih motnje hranjenja? Jim želite pomagati? Potem se vključite v SKUPINO ZA POMOČ SVOJCEM OSEB Z MOTNJAMI HRANJENJA. Vabljeni tudi prijatelji in ostali bližnji. Skupina se sestaja vsak ponedeljke ob 17. uri v naših prostorih, do konca meseca junija 2003.

Skupini za pomoč dekletom z motnjami hranjenja

Ali svojo stisko utapljaš v hrani? Se tvoje misli neprestano vrtijo okoli hrane, preštevaš kalorije in ne veš, kako s tem prenehati? Zaužito hrano izbruhaš ali pa uživaš odvajalna sredstva, te je strah, da bi se zredila? Si morda sestradana, pa vendar dovolj močna, da se hrani upreš? V sodelovanju z Društvom Ženka svetovalnica te vabimo, da se pridružiš SKUPINI ZA POMOČ DEKLETOM Z MOTNJAMI HRANJENJA, kjer te bomo razumele, ti nudile pomoč pri reševanju tvojih težav in še marsikaj. Skupina se sestaja vsak torek ob 17. uri v naših prostorih, do konca meseca junija 2003.

Šola za starše: »Kako pomagati otroku pri učenju?«

Kako pomagati otroku pri učenju? Vam je znano? Se tudi vam porajajo podobna vprašanja?

V mesecu oktobru vas vabimo na brezplačne delavnice, na katerih boste dobili konkretne nasvete, kako pomagati otroku, da se nauči učiti, seznanjeni boste z različnimi tehnikami, nasveti, vajami za večjo zbranost, boljše pomnjenje ter z načini, kako se otroci učijo in kako otroka motivirati za učenje, s poudarkom na krepitvi lastne stabilnosti pri usmerjanju otroka za šolsko delo.

Program je namenjen staršem, ki prepoznavate učne težave pri svojem otroku, kakor tudi staršem, ki želite izmenjati izkušnje in pridobiti nova znanja in veščine.

Informativni sestanek bo v sredo, 3. 10. 2012, ob 17:00. Vljudno vabljeni starši in ostali bližnji otrok med 6. in 15. letom starosti.

Šolo za starše izvaja zunanja strokovna sodelavka, mag. Alenka Barbirić, prof. def., ped.spec.

Točka za sprejem psihoaktivnih snovi

K nam lahko povsem anonimno ob sredah in četrtkih od 14:00 do 18:00 oziroma v petek od 14:00 do 16:00 prineseš vzorec za hitro testiranje z barvnimi reagenti in/ali laboratorijsko analizo in tako zmanjšaš tveganje za zaplete zaradi zaužitja neznanih drog in nevarnih primesi.

Točka za testiranje novih psihoaktivnih snovi

K nam lahko povsem anonimno ob sredah in četrtkih od 14:00 do 18:00 oziroma v petek od 14:00 do 16:00 prineseš vzorec za laboratorijsko analizo in tako zmanjšaš tveganje za zaplete zaradi zaužitja neznanih drog in nevarnih primesi.

Varna točka

Če se znajdeš v kakršnikoli težavi ali stiski na mestni ulici ali na poti iz šole, če se izgubiš ali si priča kaznivemu dejanju, če imaš težave z sošolci, učitelji ali starši, če te je strah ali pa si samo žalosten/na se zateči k nam v »Varno točko« in nam zaupaj svoje skrbi. Skupaj se bomo pogovorili, prepoznali probleme in poiskali rešitev. Kar pogumno…

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

Varna točka

Če se znajdeš v kakršnikoli težavi ali stiski na mestni ulici ali na poti iz šole, če se izgubiš ali si priča kaznivemu dejanju, če imaš težave z sošolci, učitelji ali starši, če te je strah ali pa si samo žalosten/na se zateči k nam v »Varno točko« in nam zaupaj svoje skrbi. Skupaj se bomo pogovorili, prepoznali probleme in poiskali rešitev. Kar pogumno…

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

VARNE TOČKE V OKVIRU PROJEKTA
MARIBOR – OTROKOM PRIJAZNO UNICEF-ovo MESTO

UNICEF Slovenija razvija projekt Mreže otrokom prijaznih mest, ki predstavlja mrežo, v katero so združena mesta, ki so za eno ali več let pridobila naziv »Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto«. V letošnjem letu se je mreži pridružilo tudi naše mesto.

Projekt je nastal po zgledu italijanskih otrokom prijaznih mest, kjer se je izkazalo, da že sam obstoj nekaj varnih točk v mestu pripomore k boljšemu občutku, da je otroku oziroma mladostniku vedno na razpolago varno zavetje, ki pa ni nujno njegov dom. Bodisi da se otrok ali mladostnik izgubi in želi poklicati starše bodisi da potrebuje prijazen nasvet, zdravniško oskrbo, informacijo ali pa je celo žrtev kaznivega dejanja – otroku ali mladostniku, ki je v težavah, bo varna točko vedno nudila zatočišče in njeni uslužbenci pomoč.

Mestna občina Maribor je v okviru projekta »Maribor – Otrokom prijazno Unicefovo mesto« vzpostavila »Varne točke« v mestu, ki so:
• Zveza prijateljev mladine Maribor,
• MC Osmica,
• MKC Maribor,
• Zavod Pekarna-magdalenske mreže-MISC INFOPEKA,
• Poslovna enota Zavarovalne družba Adriatic Slovenica d.d. v Mariboru,
• Radio MARŠ,
• Zavod PIP,
• Mariborske lekarne –lekarna Tabor,
• Mariborska knjižnica – enoti Pionirska knjižnica Rotovž in Knjižnica Nova vas
• KIT KIBLA,
• Čajnica Čajek,
• Akvarij terarij,
• Krizni center za mlade,
• Oblikovalski atelje V5,
• Nova KBM.

Kaj je varna točka?

Varne točke so javni prostori, namenjeni otrokom in mladostnikom, da se vanje zatečejo v primeru, ko se znajdejo v kakršnikoli težavi ali stiski na mestnih ulicah ; bodisi da so se izgubili, da jim grozijo sovrstniki, ne morejo priti domov ali v stik s starši, so bili priče kaznivemu dejanju …

Varna točka nudi v času odprtja brezplačno konkretno pomoč otrokom in mladostnikom: možnost brezplačnega telefonskega klica v sili, koristne informacije, možnost pogovora, možnosti, da otrok oziroma mladostnik v primeru, da se počuti ogroženega, počaka na starše/prijatelje/sorodnike…

Cilj varne točke je, da blaži otrokovo ali mladostnikovo trenutno stisko in ga napoti na druge organizacije, kjer lahko išče in dobi strokovno pomoč.

Ciljna skupina so otroci in mladostniki v starosti med 5 in 18 let, ki zaradi osebne stiske potrebujejo nasvet ali pomoč.

Varna točka ima na vidnem mestu označen status »Varna točka«.

POVEZAVE:
• UNICEF Slovenija: http://www.unicef.si/main/varne_tocke.wlgt

Varna točka

Če se znajdeš v kakršnikoli težavi ali stiski na mestni ulici ali na poti iz šole, če se izgubiš ali si priča kaznivemu dejanju, če imaš težave z sošolci, učitelji ali starši, če te je strah ali pa si samo žalosten/na se zateči k nam v »Varno točko« in nam zaupaj svoje skrbi. Skupaj se bomo pogovorili, prepoznali probleme in poiskali rešitev. Kar pogumno…

Varna točka

Če se znajdeš v kakršnikoli težavi ali stiski na mestni ulici ali na poti iz šole, če se izgubiš ali si priča kaznivemu dejanju, če imaš težave z sošolci, učitelji ali starši, če te je strah ali pa si samo žalosten/na se zateči k nam v »Varno točko« in nam zaupaj svoje skrbi. Skupaj se bomo pogovorili, prepoznali probleme in poiskali rešitev. Kar pogumno…

Zaposlitveno svetovanje

Nudimo ti brezplačna zaposlitvena svetovanja, ki temeljijo na pripravljenem vprašalniku, podrobnem razgovoru in simulacijah, kjer izboljšuješ svoje predstavitvene in druge spretnosti. Zraven prinesi svoj življenjepis in ostalo pripravljeno dokumentacijo, ki jo uporabljaš pri iskanju zaposlitve.

Svetovanja izvaja usposobljena svetovalka Suzana Petek.

Potrebno se je predhodno prijaviti na infopeka@infopeka.org. Ne odlašaj in piši čim prej!

Zaposlitveno svetovanje

Imaš občutek, da ne zmoreš v sebi najti nekaj, kar bi prepričalo delodajalce, da si primernejši/a od drugih?

Vabljen/a na individualno svetovanje dopoldanskem ali popoldanskem času, ki bo prilagojeno prav tvojim potrebam in željam. Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin. Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena!

»Skupina za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«

Vabimo te na informativni razgovor za vključitev v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja« v novem šolskem/študijskem letu. Srečanje bo potekalo v sredo, 25. 10. 2017, ob 17:00 v prostorih INFOPEKE.

»Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«

Vabimo te na informativni razgovor za vključitev v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja« v novem šolskem/študijskem letu. Srečanje bo potekalo v četrtek, 20. 10. 2016, ob 17:00 v prostorih INFOPEKE.


MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov