Štipendije, šolnine, proste sobe


Rok za prijavo je vsako leto od 1. 9. do 1. 11. Mummert štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti

Fundacija Rochus in Beatrice Mummert v sodelovanju s Fundacijo Robert Bosch podeljuje štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti novi generaciji bodočih top menedžerjev iz držav Srednje in Jugovzhodne Evrope. Gre za štipendijo za 2,5 letni magistrski študij na Univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachenu. Rok za prijavo je vsako leto od 1. 9. 2016 do 1. 11. 2016 za začetek študija v zimskem semestru naslednjega leta.
Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije


Rok prijave je 30. 9. 2017. Štipendije programa Fulbright za leto 2016

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Rok prijave je 30. 9. 2017.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Do porabe sredstev Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma financiranje najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, in sicer: A. dodiplomskih in magistrskih študentov in B. doktorskih študentov. Do porabe sredstev vendar najkasneje do 30. 8. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se čim prej. Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2018, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2018 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2018/2019. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 30. 9. 2019.
Vir: razpisi.info


Prijavite se od 15. 6. 2017 in do 20. 9. 2017. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavili nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2017/2018. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, mehatroniki operaterji in instalaterji strojnih instalacij. Prijavite se od 15. 6. 2017 in do 20. 9. 2017.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Prijavi se do 15. 6. 2017 Tumove štipendije za študijsko leto 2017/2018

Upravni odbor Knafljeve ustanove na Dunaj razpisuje razpis Tumove štipendije za študijsko leto 2017/18, s katerim se razpisuje ena štipendija za študijsko leto 2017/18. Prijavi se do 15. 6. 2017.
Vir: lmit


Prijavi se do 15. 6. 2017 Razpis za Knafljeve štipendije za študijsko leto 2017/2018

Štipendija je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Prijavi se do 15. 6. 2017.
Vir: lmit


Prijavi se čim prej Štipendije Ad futura za izobraževanje

Štipendije Ad futura za izobraževanje so namenjene vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev stopnje oziroma ravni izobrazbe, in sicer za izobraževanje v tujini in za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji. Prijavi se čim prej!
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendijeMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji