Štipendije, šolnine, proste sobe


Rok za prijavo je vsako leto od 1. 9. do 1. 11. Mummert štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti

Fundacija Rochus in Beatrice Mummert v sodelovanju s Fundacijo Robert Bosch podeljuje štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti novi generaciji bodočih top menedžerjev iz držav Srednje in Jugovzhodne Evrope. Gre za štipendijo za 2,5 letni magistrski študij na Univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachenu. Rok za prijavo je vsako leto od 1. 9. 2016 do 1. 11. 2016 za začetek študija v zimskem semestru naslednjega leta.
Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije


Rok prijave je 30. 9. 2017. Štipendije programa Fulbright za leto 2016

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Rok prijave je 30. 9. 2017.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Do porabe sredstev Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma financiranje najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, in sicer: A. dodiplomskih in magistrskih študentov in B. doktorskih študentov. Do porabe sredstev vendar najkasneje do 30. 8. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavite se od 15. 6. 2017 in do 20. 9. 2017. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavili nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2017/2018. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, mehatroniki operaterji in instalaterji strojnih instalacij. Prijavite se od 15. 6. 2017 in do 20. 9. 2017.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Prijavi se do 14. 9. 2017! Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za individualne štipendije  “Marie Skłodowska-Curie” za leto 2017. Prijavi se do 14. 9. 2017!
Vir: razpisi.info


Prijavi se čim prej! Osvoji semester brez najemnine

Če si vpisan kot diplomski ali podiplomski študent v letu 2017, se lahko prijaviš za šolnino UniPlaces. V obliki besedila ali videa moraš oddati eno izmed svoji dejanj prijaznosti. Uporabi vso svojo ustvarjalnost! Prijavi se čim prej.
Vir: MovitMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji