Štipendije, šolnine, proste sobe


Rok za prijavo je vsako leto od 1. 9. do 1. 11. Mummert štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti

Fundacija Rochus in Beatrice Mummert v sodelovanju s Fundacijo Robert Bosch podeljuje štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti novi generaciji bodočih top menedžerjev iz držav Srednje in Jugovzhodne Evrope. Gre za štipendijo za 2,5 letni magistrski študij na Univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachenu. Rok za prijavo je vsako leto od 1. 9. 2016 do 1. 11. 2016 za začetek študija v zimskem semestru naslednjega leta.
Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije


Rok prijave je 30. 9. 2017. Štipendije programa Fulbright za leto 2016

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Rok prijave je 30. 9. 2017.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Rok prijave je 31. 3. 2017. Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2017/2018 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2017/2018. Rok prijave je 31. 3. 2017.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Do porabe sredstev Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma financiranje najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, in sicer: A. dodiplomskih in magistrskih študentov in B. doktorskih študentov. Do porabe sredstev vendar najkasneje do 30. 8. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se čim prej. Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2016 dalje, do vključno 30. 9. 2017.
Vir: sklad-kadri.si


Prijavi se čim prej. Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2018, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2018 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2018/2019. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 30. 9. 2019.
Vir: razpisi.info


Prijavi se do 10. 3. 2017. Štipendije BIT za študij ali izmenjavo na Kitajskem

Beijing Institute of Technology, ki je eden od strateških partnerjev Univerze v Ljubljani v okviru mednarodnega sodelovanja z Azijo , razpisuje štipendije za študij ali izmenjavo na Kitajskem. Prijave zbirajo v Službi za mednarodno sodelovanje do 10. 3. 2017.
Vir: lmit.org


Prijavi se do 19. 4. 2017. Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2017

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Prijavi se do 19. 4. 2017.
Vir: lmit.orgMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji