Štipendije, šolnine, proste sobe


Rok za prijavo je vsako leto od 1. 9. do 1. 11. Mummert štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti

Fundacija Rochus in Beatrice Mummert v sodelovanju s Fundacijo Robert Bosch podeljuje štipendije za študij ekonomskih in inženirskih znanosti novi generaciji bodočih top menedžerjev iz držav Srednje in Jugovzhodne Evrope. Gre za štipendijo za 2,5 letni magistrski študij na Univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachenu. Rok za prijavo je vsako leto od 1. 9. 2016 do 1. 11. 2016 za začetek študija v zimskem semestru naslednjega leta.
Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije


Rok prijave je 30. 9. 2017. Štipendije programa Fulbright za leto 2016

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Rok prijave je 30. 9. 2017.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Rok prijave je 31. 3. 2017. Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2017/2018 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2017/2018. Rok prijave je 31. 3. 2017.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Do porabe sredstev Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma financiranje najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, in sicer: A. dodiplomskih in magistrskih študentov in B. doktorskih študentov. Do porabe sredstev vendar najkasneje do 30. 8. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se čim prej. Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2018, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2018 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2018/2019. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 30. 9. 2019.
Vir: razpisi.info


Prijavi se do 19. 4. 2017. Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2017

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Prijavi se do 19. 4. 2017.
Vir: lmit.org


Prijavite se od 15. 6. 2017 in do 20. 9. 2017. Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavili nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za prihajajoče šolsko leto 2017/2018. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, mehatroniki operaterji in instalaterji strojnih instalacij. Prijavite se od 15. 6. 2017 in do 20. 9. 2017.
Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije


Prijavi se do 31. 3. 2017 Štipendije za udeležbo na Evropskem forumu Alpbach

V tirolski vasici Alpbach bo tudi letos med 16. avgustom in 1. septembrom 2017 potekal tradicionalni Evropski forum Alpbach. Predstavniki znanosti, gospodarstva, politike, kulture in civilnih družb bodo razpravljali o nekaterih najpomembnejših temah današnjega časa. Prijavi se do 31. 3. 2017.
Vir: lmit.org


Prijavi se do 28. 4. 2017 Razpis za podelitev štipendij francoske vlade

Francoski inštitut v Sloveniji ponuja štipendije za magistrski in doktorski študij na francoskih visokošolskih ustanovah. Prijavi se do 28. 4. 2017.
Vir: lmit


Prijavi se do 15. 6. 2017 Tumove štipendije za študijsko leto 2017/2018

Upravni odbor Knafljeve ustanove na Dunaj razpisuje razpis Tumove štipendije za študijsko leto 2017/18, s katerim se razpisuje ena štipendija za študijsko leto 2017/18. Prijavi se do 15. 6. 2017.
Vir: lmit


Prijavi se do 15. 6. 2017 Razpis za Knafljeve štipendije za študijsko leto 2017/2018

Štipendija je namenjena spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Prijavi se do 15. 6. 2017.
Vir: lmit


Prijavi se do 31. 3. 2017 Štipendije za študij na Kitajskem

Objavljena je ponudba LR Kitajske: Štipendije za magistrski študij v angleškem jeziku na 8-ih vodilnih kitajskih univerzah. Prijavi se do 31. 3. 2017.
Vir: sklad-kadri.si


Prijavi se do 1. 4. 2017 Razpis za poletne raziskovalne štipendije ASEF

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je objavila razpis za poletne raziskovalne štipendije na 19 vrhunskih ameriških, kanadskih in angleških univerzah. Možne so prijave za področja fizike, biologije, medicine, računalništva, okoljskih znanosti, politoloških in humanističnih ved. Prijavi se do 1. 4. 2017.
Vir: sklad-kadri.siMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji