Academia

mednarodni izobraževalni center Maribor

Andragoški zavod Maribor

središče za samostojno učenje, PUM-projektno učenje za mlade, usposabljanja, izpopolnjevanja in izobraževanje

B 2 d.o.o.

srednje in višješolsko izobraževanje, racunalniški tecaji

Base

moderna šola za popularno glasbo

DOBA Zavod za izobraževanje p.o.

jezikovno in računalniško izobraževanje, srednješolski in višješolski programi, študij na daljavo, programi za zaposlovanje…

Mariborske osnovne šole

osnovne šole v mestni občini Maribor

Mariborske srednje in višje strokovne šole

srednje in višje strokovne šole v mestni občini Maribor

Mladinski delavec

razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij

UM – Ekonomsko poslovna fakulteta (EPF)

dodiplomski in podiplomski študij, specialistični študij, podiplomska šola za management – MBA, doktorski študij…

UM – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI)

elektrotehniške, računalniške, telekomunikacijske, mehatronske, medijsko-komunikacijske vede…

UM – Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA)

visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva in prometa

UM – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT)

diplomski in podiplomski študij kemije, laboratoriji, prireditve…

UM – Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FK)

dodiplomski in podiplomski študij kmetijstva, botanični vrt, mednarodno sodelovanje

UM – Fakulteta za policijsko-varnostne vede (FPVV)

visokošolski, univerzitetni, specialistični program, inštitut za varstvoslovje…

UM – Fakulteta za strojništvo (FS)

dodiplomski študij strojništva, tekstilstva in gospodarskega inženirstva; visoki strokovni študij ter podiplomski študij strojništva in tekstilstva

UM – Fakulteta za zdravstvene vede(FZV)

dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, podiplomski specialistični študijski programi…

UM – Medicinska fakulteta (MF)

dodiplomski in podiplomski študij medicine sedaj tudi v Mariboru

UM – Pedagoška fakulteta (PEF)

biologija, filozofija, fizika, glasba, likovna umetnost, matematika, računalništvo, pedagogika, didaktika in psihologija, predšolska vzgoja, razredni pouk, jeziki…

UM – Pravna fakulteta (PF)

dodiplomski in podiplomski študij prava v Mariboru

Univerza v Mariboru

članice, razpisi, vpisi, knjižnice, obvestila

Visokošolska prijavno informacijska služba Univerze v Mariboru

vpis na dodiplomski in podiplomski študij

Zavod RS za šolstvo, Območna enota Maribor

informacije za otroke in starše, razvojno-svetovalno delo za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov

Zavod za izobraževanje FORMULA

verificirani izobraževalni programi za odrasle


MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov