Javni razpisi


avno povabilo bo odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017. Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Usposabljanje na delovnem mestu. Za leti 2016 in 2017 je skupno namenjenih 8,7 milijona evrov za vključitev 4.525 brezposelnih oseb. Usposabljanje na delovnem mestu traja 2 meseca na manj zahtevnih delovnih mestih ali 3 mesece, če gre za usposabljanje na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih. Rok prijave: Javno povabilo bo odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 5. 2017.
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje


od 11. 11. 2016 do 30. 4. 2017 Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2017. Na voljo je 27 milijonov EUR za predvidenih 5.000 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci. Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Povabilo je odprto od 11. 11. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 30. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok prijave je 1.3.2017 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2017

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije trajajo najmanj tri in največ šest mesecev s pričetkom v letu 2017. Rok prijave je 1.3.2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se do 3. 4. 2017. Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Flamski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na razpisu FWO. Prijavi se do 3. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se do 10. 1. 2017 in 6. 3. 2017. Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti – ANS 2016

Namen razpisa je spodbujanje začetnih investicij na področju primarne kmetijske pridelave, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, podjetništva ter razvojnih projektov razvojnih inštitucij. Cilj razpisa je spodbujanje gospodarskih osnov na območju avtohtonih narodnih skupnosti. Prijavi se do 10. 1. 2017 in 6. 3. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se do 28. 2. 2017. Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF): Integration of Third-Country Nationals

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve je v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju integracije državljanov tretjih držav. Prijavi se do 28. 2. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok za prijavo do 20. 2. 2017. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS

Javni sklad RD za kulturne dejavnosti razpisuje javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo financiral v letu 2017. Rok za prijavo do 20. 2. 2017.
Vir: lmit.org


Rok za prijavo do 6. 3. 2017 do 12:00. Javni razpis “Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje”

Na MIZŠ smo objavili javni razpis “Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje” v okviru  Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Namenjen je otrokom oz. mladostnikom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v osnovne šole s prilagojenim programom ali v srednješolske programe nižjega poklicnega izobraževanja. Gre za ranljivo skupino, ki je še posebej socialno izključena oz. težje pridobi ustrezne socialne ter poklicne kompetence. Rok za prijavo do 6. 3. 2017 do 12:00.
Vir: mizs.gov.si


Rok za oddajo do 15. 9. 2017. Javni poziv za produkcijo novih skladb: Imamo novo glasbo

Namen javnega poziva Imamo novo glasbo je spodbujanje nastanka in produkcije zvrstno različnih novih skladb v slovenskem jeziku ter povečanje deleža kakovostne slovenske glasbe, ki se predvaja na radijskih postajah. Rok za oddajo do 15. 9. 2017.
Vir: Ministrstvo za kulturo RS


Rok prijave 17. 2. 2017 in 17. 3. 2017. Javni razpis v okviru izbora operacij “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen 7. 10. 2016, spremembe in nove prijavne roke za leto 2017. Rok prijave 17. 2. 2017 in 17. 3. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok prijave je 4. 4. 2017. COSME: Raising awareness of civil drones’ operators about Privacy and Data protection obligations

V okviru Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) je objavljen javni razpis, v okviru katerega bodo podprli en mednarodni projekt ozaveščanja upravljavcev brezpilotnih letal o zakonodaji s področja varstva zasebnosti in osebnih podatkov. Rok prijave je 4. 4. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok prijave je 30. 9. 2020 Ustvarjalna Evropa: strokovnjaki za ocenjevanje projektov vabljeni k sodelovanju!

Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za sestavo seznama strokovnjakov, zadolženih za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo v okviru upravljanja programov Evropske unije (2013/S 179-308003). Zainteresirane stranke lahko predložijo prijave kadar koli, razen v obdobju zadnjih 3 mesecev veljavnosti seznama tj. do 30. 9. 2020
Vir: Kulturna stična točka v SlovenijiMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji