Javni razpisi


Rok za oddajo do 15. 9. 2017. Javni poziv za produkcijo novih skladb: Imamo novo glasbo

Namen javnega poziva Imamo novo glasbo je spodbujanje nastanka in produkcije zvrstno različnih novih skladb v slovenskem jeziku ter povečanje deleža kakovostne slovenske glasbe, ki se predvaja na radijskih postajah. Rok za oddajo do 15. 9. 2017.
Vir: Ministrstvo za kulturo RS


Prijavi se do 1. 9. 2017. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji (problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje). Prijavi se do 1. 9. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok poteče 3. 7. 2017 Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: tehnična pomoč za organizacije pošiljateljice – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA 09/2017

V okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti prihodnjih organizacij gostiteljic, da se pripravijo in odzivajo na humanitarne krize. Poleg tega se bo zagotovila podpora ukrepom za krepitev tehnične zmogljivosti prihodnjih organizacij pošiljateljic, ki bodo sodelovale pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Rok poteče 3. 7. 2017.
Vir: razpisi.info


Zadnji rok poteče 15. 11. 2017 Cross-Border Grants to Support Journalism in Europe

JournalismFund.eu vabi novinarje iz Evrope k prijavi na razpis za sofinanciranje čezmejnih raziskovalno novinarskih projektov v letu 2017. Podpora je namenjena ekipam novinarjev iz več držav, ki pišejo skupno zgodbo. Na voljo so trije roki, zadnji rok poteče 15. 11. 2017.
Vir: cnvos


Vlogo lahko oddaš od 22. 5. 2017 dalje Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017. Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 22. 5. 2017 dalje.
Vir: razpisi.info


Rok za oddajo je 7. 7. 2017 Javni razpis za sofinanciranje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2017

Povezave do razpisnih besedil najdeš s klikom na naslov. Rok za oddajo je 7. 7. 2017.
Vir: Mestna občina Maribor


Rok za prijavo je 29. 6. 2017 Rights, Equality and Citizenship Programme: Monitor, prevent and counter hate speech online

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spremljanja, preprečevanja in boja proti sovražnemu govoru na spletu za leto 2017. Rok za prijavo je 29. 6. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok za prijavo je 11. 7. 2017 Justice Programme: Action grants to support national or transnational e-Justice projects

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje evropskih in nacionalnih projektov na področju e-pravosodja kot orodja za izboljšanje dostopa državljanov do sodnega varstva za leto 2017. Rok za prijavo je 11. 7. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok prijave do 1. 8. 2017 EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment: Call for Proposals

Konec aprila je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov za nadnacionalne projekte v okviru sklada EGP in norveških nepovratnih sredstev za zaposlovanje mladih. Rok prijave do 1. 8. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok za prijavo je 29. 6. 2017 COSME: Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism products linked to cultural and creative industries

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je v okviru programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja COSME objavila javni razpis, katerega cilj je spodbujanje in razvoj nadnacionalnih tematskih turističnih proizvodov, pri čemer je tokratni razpis osredotočen na promocijo evropske kulturne dediščine in s tem razvoj kulturne in ustvarjalne industrije v EU. Rok za prijavo je 29. 6. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok prijave je 29. 6. 2017 CEI Know-How Exchange Programme (KEP) – ITALY – Call for Proposals 2017

V okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – je objavljen razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU. Rok prijave je 29. 6. 2017.
Vir: razpisi.info


Razpis bo odprt najdlje do 22. 4. 2018 oziroma do porabe sredstev Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju  s Slovenskim regionalnim skladom in bankami. Razpis bo odprt od 22. 5. 2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 22. 4. 2018.
Vir: razpisi.info


Rok za prijavo je 31. 7. 2017 Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2017

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti. Rok za prijavo je 31. 7. 2017.
Vir: razpisi.info


Prijavi se do 7. 7. 2017 Razpis za prijavo interesa za članstvo v znanstvenem odboru Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) s tem razpisom odpira 11 mest v svojem znanstvenem odboru. Prijavi se do 7. 7. 2017.
Vir: cnvos.info


Prijavi se do 30. 6. 2017 Zdravstvena nagrada EU za nevladne organizacije 2017

Evropska komisija je objavila razpis za zdravstveno nagrado za nevladne organizacije za leto 2017. Letos vabijo k prijavi NVO, ki so aktivne na področju promocije in spodbujanja obveznega cepljenja. Rok se izteče 30. 6. 2017.
Vir: cnvos.info


Rok za prijavo je 8. 9. 2017 Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v Mestni občini Maribor, in sicer za pomoč za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis. Rok za prijavo je 8. 9. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok za prijavo je 5. 7. 2017 Javni razpis za izvedbo projekta »Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«

Predmet javnega razpisa je informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, in sicer tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in kasneje prosilcem, zagotoviti temeljna postopkovna jamstva glede informiranja: obveščenost o postopku, pravicah, obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnimi organi. Rok za prijavo je 5. 7. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok prijave je 30. 9. 2020 Ustvarjalna Evropa: strokovnjaki za ocenjevanje projektov vabljeni k sodelovanju!

Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za sestavo seznama strokovnjakov, zadolženih za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo v okviru upravljanja programov Evropske unije (2013/S 179-308003). Zainteresirane stranke lahko predložijo prijave kadar koli, razen v obdobju zadnjih 3 mesecev veljavnosti seznama tj. do 30. 9. 2020
Vir: Kulturna stična točka v SlovenijiMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji