Javni razpisi


Rok za oddajo do 15. 9. 2017. Javni poziv za produkcijo novih skladb: Imamo novo glasbo

Namen javnega poziva Imamo novo glasbo je spodbujanje nastanka in produkcije zvrstno različnih novih skladb v slovenskem jeziku ter povečanje deleža kakovostne slovenske glasbe, ki se predvaja na radijskih postajah. Rok za oddajo do 15. 9. 2017.
Vir: Ministrstvo za kulturo RS


Prijavi se do 1. 9. 2017. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji (problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje). Prijavi se do 1. 9. 2017.
Vir: razpisi.info


Zadnji rok poteče 15. 11. 2017 Cross-Border Grants to Support Journalism in Europe

JournalismFund.eu vabi novinarje iz Evrope k prijavi na razpis za sofinanciranje čezmejnih raziskovalno novinarskih projektov v letu 2017. Podpora je namenjena ekipam novinarjev iz več držav, ki pišejo skupno zgodbo. Na voljo so trije roki, zadnji rok poteče 15. 11. 2017.
Vir: cnvos


Vlogo lahko oddaš od 22. 5. 2017 dalje Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017. Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 22. 5. 2017 dalje.
Vir: razpisi.info


Razpis bo odprt najdlje do 22. 4. 2018 oziroma do porabe sredstev Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju  s Slovenskim regionalnim skladom in bankami. Razpis bo odprt od 22. 5. 2017 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 22. 4. 2018.
Vir: razpisi.info


Rok za prijavo je 8. 9. 2017 Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v Mestni občini Maribor, in sicer za pomoč za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis. Rok za prijavo je 8. 9. 2017.
Vir: razpisi.info


Rok prijave je 30. 9. 2020 Ustvarjalna Evropa: strokovnjaki za ocenjevanje projektov vabljeni k sodelovanju!

Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za sestavo seznama strokovnjakov, zadolženih za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, audiovizualno področje in kulturo v okviru upravljanja programov Evropske unije (2013/S 179-308003). Zainteresirane stranke lahko predložijo prijave kadar koli, razen v obdobju zadnjih 3 mesecev veljavnosti seznama tj. do 30. 9. 2020
Vir: Kulturna stična točka v SlovenijiMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji