Civilna družba


Podpiši apel čim prej. Slovenija naj preneha izvažati orožje v Izrael!

Tudi Slovenija je ena od držav, ki v Izrael izvažajo orožje. Po podatkih slovenskega obrambnega ministrstva je Slovenija med leti 2004 in 2013 v Izrael izvozila za skoraj 6 milijonov evrov orožja in druge vojaške opreme, opozarja Amnesty International. Podpiši apel in zahtevaj ustavitev izvoza orožja tudi ti.
Vir: CNVOS


IMZ vabi Kako se zgodijo spremembe? Ali želiš biti del njih?

Svojčas je veliki zgodovinar Howard Zinn zapisal: “Ne moreš biti nevtralen na premikajočem se vlaku”. S tem je pokazal na dejstvo, da ljudje vselej že soustvarjamo družbo, v kateri živimo in sisteme, ki jo organizirajo. Smer v katero se premika neka družba, je odvisna od ravnotežja moči med organizacijami in pobudami, ki se aktivirajo okoli neke teme. To ravnotežje se spreminja prav z aktivacijo prebivalcev. Tudi v Mariboru so nekateri prebivalci spoznali, da se z začrtano potjo družbe, ki so jo prepoznali kot vse večje oddaljevanje mehanizmov odločanja od prebivalcev, ne morejo strinjati in so se aktivirali, da bi poskušali spremeniti pot. Tako se je formirala Iniciativa mestni zbor, ki želi doseči, da bi se pri sprejemanju odločitev v večji meri upoštevala voljo prebivalcev. IMZ s tem namenom organizira zbore Samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS). Zbori pa ne morejo funkcionirati brez organizacijske podpore, torej ljudi, ki so pripravljeni organizirati srečanja, se dogovoriti za prostore, raznositi letake in najpomembneje, moderirati te zbore. Vsi, ki menite, da je potrebno spremeniti smer naše družbe in odločanje približati prebivalcem, vableni, da se pridružite Iniciativi mestni zbor in pripomorete po svojih močeh.
Vir: IMZ


IMZ vabi Pomagajte graditi boljši Maribor!

Iniciativa mestni zbor te vabi, da se preizkusiš kot moderator, ki bi na rednih sestankih, vsak ponedeljek ob 18. uri v prostorih CAAP-a na Valvasorjevi 42, usmerjal pogovore, da bi bili zbori kolikor je mogoče plodni in bi čim prej pripeljali do konkretnih pozitivnih sprememb. S svojim delom ti omogočajo, da o politični in družbeni situaciji v mestu odločaš sam in nanjo neposredno vplivaš. Pridruži se jim na rednih sestankih ali pa stopi z njimi v stik preko e-pošte na info@imz-maribor.org ali telefona, 040/552-199. Za vse bo pripravljen tudi brezplačni tečaj moderacije.
Vir: Iniciativa mestni zbor


Peticija Podpiši peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

Podpiši peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Naše zdravje je dragoceno, zato hočemo o njem odločati sami! Javni zdravstveni sistem je vrednota, o kateri smejo odločati politiki le z upoštevanjem volje, ki jo izrazimo prebivalke in prebivalci Slovenije.
Vir: Slovenska filantropija


Vabljen k branju in bojkotu izraelskih izdelkov Nehajmo kupovati apartheid!

Barbara Vodopivec te v članku »Nehajmo kupovati apartheid!« poziva k razmisleku o pomenu bojkotiranja izdelkov, BDS kampaniji in podobi Izraela ter podpori, ki jo le-ta dobi s strani Evropske unije in ZDA ter naši odgovornosti.
Vir: BDS Slovenija


Apel podpiši čim prej. Podpiši apel in ukrepaj proti nehumanim razmeram za begunce

Medtem ko Evropa zavlačuje pri zagotavljanju rešitev za preselitev beguncev in iskalcev azila iz Grčije, tam na tisoče otrok, žensk in moških ostaja v umazanih in nevarnih starih skladiščih ali šotorih ali pa celo preprosto na prostem, pod neusmiljenim poletnim soncem. Apel podpiši čim prej.
Vir: Amnesty International Slovenija


Peticijo podpiši čim prej. Pomagaj izboljšati dostop do pomoči žrtvam nasilja, ki nimajo dokumentov

Pridružimo se boju migrantk in ponotranjimo intersekcijsko agendo, opolnomočimo nedokumentirane ženske s podporo njihovim primerom in pravicam kot tudi njihovim prizadevanjem, da bi se organizirale in mobilizirale k akciji. Peticijo podpiši čim prej.
Vir: stepup.org


Peticijo podpiši čim prej. Peticija proti odstrelu rjavega medveda in volka

S podpisom te peticije državljani  in državljanke Republike Slovenije  zahtevamo poleg ukinitve odstrela  tudi   izvajanje ukrepov za dobrobit rjavega  medveda in volka. Podpiramo možnost  preselitev  rjavega medveda  in volkov izven držav EU,  sterilizacijo ali druge  ukrepe, s katerimi bi lahko na human način omejli njihovo število. Peticijo podpiši čim prej.
Vir: pravapeticija.com


Pridruži se čim prej. Kje pa vas nevladniški čevelj žuli?

Iščemo nevladnike, ki znajo (!) in si upajo kritično razmišljati o nevladniških uspehih, priložnostih, pobudah ali problemih, da nam pošljejo svoje prispevke, mi pa bomo skupaj z uredništvom MMC poskrbeli, da jih prebere pol milijona Slovencev. Poziv je odprt za nedoločen čas.
Vir: cnvos.si


10. 4. 2017 Študia EIGE: Enakost med spoloma rispeva h gospodarski rasti

Glavne ugotovitve nove študije Evropskega inštituta za enakost spolov so, da bi večja enakost med spoloma v EU prispevala k ustvarjanju delovnih mest, rasti BDP-ja in boljšemu prilagajanju družbe na izzive staranja prebivalstva.
Vir: cnvos.info


Seznani se čim prej! Pomembno obvestilo za prostovoljske organizacije, ki se prijavljajo na razpis za sofinanciranje centrov za družine!

Čeprav Zakon o prostovoljstvu že od samega začetka določa, da se prostovoljsko delo na javnih razpisih upošteva kot lastno sofinanciranje prostovoljskih organizacij, se občasno še vedno dogaja, da javni financerji tega ne vedo in to zavračajo.
Vir: cnvos


Pridruži se čim prej! Vzpostavlja se mreža prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola

V okviru mednarodnega projekta FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola začenjajo aprila v Sloveniji usposabljati prve točke pomoči za zagotavljanje laične psihosocialne podpore in pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola. Vsaka mreža bo povezala vsaj 25 različnih prvih točk pomoči. V Sloveniji bodo to šole, vrtci, univerze, družbeno odgovorna podjetja, nevladne organizacije, knjižnice in številne druge ustanove. Pridruži se čim prej!
Vir: cnvos.info


Prijavi se čim prej Teden vseživljenskega učenja

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Od 12. 5. 2017 do 30. 6. 2017.
Vir: tvu.acs


Pozanimaj se čim prej Smernice o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Evropska komisija je konec aprila sprejela smernice o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, v katerih pojasnjuje, kako lahko posamezniki in združenja pred nacionalnimi sodišči izpodbijajo odločitve, dejanja in opustitve javnih organov, vezane na evropsko okoljsko zakonodajo.
Vir: cnvos.info


Pozanimaj se čim prej Komisija predstavila evropski steber socialnih pravic

Evropska komisija je 26. aprila predstavila predlog o evropskem stebru socialnih pravic. Steber določa dvajset ključnih načel in pravic v podporo poštenim in dobro delujočim trgom dela ter sistemom socialnega varstva.
Vir: cnvos.info


Pozanimaj se čim prej Razprava o socialni razsežnosti Evrope do leta 2025

Evropska komisija je 26. aprila pričela tudi razpravo o socialni razsežnosti Evrope do leta 2025. Namen skupnega razmisleka z državljani, socialnimi partnerji, evropskimi institucijami in vladami bo najti odgovore na izzive naših družb in državljanov v prihodnjih letih.
Vir: cnvos.info


Poslušaj, ne bo ti žal 8. oddaja Mladinski informator “Med zasebnim in javnim”

V 8. oddaji Mladinski informator smo govorili o prostovoljstvu.
Vir: lmit


Anketo izpolni čim prej! Kakšen svet si mladi želimo leta 2030?

Vabimo, da izpolniš anketo in predlagaš dobre projekte, programe, pobude, …, ki nam pomagajo na naši skupni poti v boljšo prihodnost. Anketo izpolni čim prej!
Vir: Movit


Spletni vprašalnik izpolni do 11. 8. 2017. Javno posvetovanje o spodbujanju socialnega vključevanja in skupnih vrednot EU z izobraževanjem

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o spodbujanju socialnega vključevanja in skupnih vrednot EU z izobraževanjem. Spletni vprašalnik izpolni do 11. 8. 2017.
Vir: cnvos.info


Opogumi se čim prej! Kritično veliko napadov na aktiviste za človekove pravice

Amnesty International začenja novo globalno kampanjo Brave (Pogumni), da bi zaustavila val napadov na tiste, ki se borijo za človekove pravice. Opogumi se čim prej!
Vir: Amnesti Slovenija


pon-pet, MISC INFOPEKA Reciklaža kartuš za Rdeče noske

Zaščita okolja in veselje do življenja za bolne in trpeče ljudi se v tem projektu združujeta, saj vsaka reciklirana kartuša pomeni donacijo za Društvo za pomoč trpečim in bolnim Rdeči noski. S to donacijo pomagate društvu pridobiti finančna sredstva, ki jih potrebujejo za izvajanje obiskov v bolnišnicah. Program ponuja brezplačen prevzem praznih – rabljenih kartuš. Namesto v smeti, gredo kartuše v zbiralne škatle, ter nato v podjetje Emstar d.o.o.. Priključitev temu projektu za te ne predstavlja dodatnega dela niti stroškov. V Mariboru lahko odslužene kartuše oddaš tudi pri nas v MISC INFOPEKI, v Kulturnem centru Pekarna Ob železnici 16.
Info: nasmeh@rdecinoski.org.
Vir: CNVOSMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji