Civilna družba


Podpiši apel čim prej. Slovenija naj preneha izvažati orožje v Izrael!

Tudi Slovenija je ena od držav, ki v Izrael izvažajo orožje. Po podatkih slovenskega obrambnega ministrstva je Slovenija med leti 2004 in 2013 v Izrael izvozila za skoraj 6 milijonov evrov orožja in druge vojaške opreme, opozarja Amnesty International. Podpiši apel in zahtevaj ustavitev izvoza orožja tudi ti.
Vir: CNVOS


IMZ vabi Kako se zgodijo spremembe? Ali želiš biti del njih?

Svojčas je veliki zgodovinar Howard Zinn zapisal: “Ne moreš biti nevtralen na premikajočem se vlaku”. S tem je pokazal na dejstvo, da ljudje vselej že soustvarjamo družbo, v kateri živimo in sisteme, ki jo organizirajo. Smer v katero se premika neka družba, je odvisna od ravnotežja moči med organizacijami in pobudami, ki se aktivirajo okoli neke teme. To ravnotežje se spreminja prav z aktivacijo prebivalcev. Tudi v Mariboru so nekateri prebivalci spoznali, da se z začrtano potjo družbe, ki so jo prepoznali kot vse večje oddaljevanje mehanizmov odločanja od prebivalcev, ne morejo strinjati in so se aktivirali, da bi poskušali spremeniti pot. Tako se je formirala Iniciativa mestni zbor, ki želi doseči, da bi se pri sprejemanju odločitev v večji meri upoštevala voljo prebivalcev. IMZ s tem namenom organizira zbore Samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS). Zbori pa ne morejo funkcionirati brez organizacijske podpore, torej ljudi, ki so pripravljeni organizirati srečanja, se dogovoriti za prostore, raznositi letake in najpomembneje, moderirati te zbore. Vsi, ki menite, da je potrebno spremeniti smer naše družbe in odločanje približati prebivalcem, vableni, da se pridružite Iniciativi mestni zbor in pripomorete po svojih močeh.
Vir: IMZ


IMZ vabi Pomagajte graditi boljši Maribor!

Iniciativa mestni zbor te vabi, da se preizkusiš kot moderator, ki bi na rednih sestankih, vsak ponedeljek ob 18. uri v prostorih CAAP-a na Valvasorjevi 42, usmerjal pogovore, da bi bili zbori kolikor je mogoče plodni in bi čim prej pripeljali do konkretnih pozitivnih sprememb. S svojim delom ti omogočajo, da o politični in družbeni situaciji v mestu odločaš sam in nanjo neposredno vplivaš. Pridruži se jim na rednih sestankih ali pa stopi z njimi v stik preko e-pošte na info@imz-maribor.org ali telefona, 040/552-199. Za vse bo pripravljen tudi brezplačni tečaj moderacije.
Vir: Iniciativa mestni zbor


Peticija Podpiši peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

Podpiši peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Naše zdravje je dragoceno, zato hočemo o njem odločati sami! Javni zdravstveni sistem je vrednota, o kateri smejo odločati politiki le z upoštevanjem volje, ki jo izrazimo prebivalke in prebivalci Slovenije.
Vir: Slovenska filantropija


Vabljen k branju in bojkotu izraelskih izdelkov Nehajmo kupovati apartheid!

Barbara Vodopivec te v članku »Nehajmo kupovati apartheid!« poziva k razmisleku o pomenu bojkotiranja izdelkov, BDS kampaniji in podobi Izraela ter podpori, ki jo le-ta dobi s strani Evropske unije in ZDA ter naši odgovornosti.
Vir: BDS Slovenija


Apel podpiši čim prej. Podpiši apel in ukrepaj proti nehumanim razmeram za begunce

Medtem ko Evropa zavlačuje pri zagotavljanju rešitev za preselitev beguncev in iskalcev azila iz Grčije, tam na tisoče otrok, žensk in moških ostaja v umazanih in nevarnih starih skladiščih ali šotorih ali pa celo preprosto na prostem, pod neusmiljenim poletnim soncem. Apel podpiši čim prej.
Vir: Amnesty International Slovenija


10. 4. 2017 Raziskava o lezbičnih partnerskih razmerjih v Sloveniji

Sodeluj pri traziskavi o lezbičnih partnerskih razmerjih v Sloveniji.
Vir: cnvos


Peticijo podpiši čim prej. Pomagaj izboljšati dostop do pomoči žrtvam nasilja, ki nimajo dokumentov

Pridružimo se boju migrantk in ponotranjimo intersekcijsko agendo, opolnomočimo nedokumentirane ženske s podporo njihovim primerom in pravicam kot tudi njihovim prizadevanjem, da bi se organizirale in mobilizirale k akciji. Peticijo podpiši čim prej.
Vir: stepup.org


Peticijo podpiši čim prej. Peticija proti odstrelu rjavega medveda in volka

S podpisom te peticije državljani  in državljanke Republike Slovenije  zahtevamo poleg ukinitve odstrela  tudi   izvajanje ukrepov za dobrobit rjavega  medveda in volka. Podpiramo možnost  preselitev  rjavega medveda  in volkov izven držav EU,  sterilizacijo ali druge  ukrepe, s katerimi bi lahko na human način omejli njihovo število. Peticijo podpiši čim prej.
Vir: pravapeticija.com


6. 3. 2017 Peticija za pravico do zaščite in pomoči za vse žrtve nasilja

V okviru vseevropske kampanje Step Up! sta dve organizaciji, nosilka kampanje WAVE (Women against Violence Europe) in PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), združili svoje glasove v pozivu k dostopnosti do pomoči za vse ženske, žrtve nasilja, ne glede na njihov status.
Vir: cnvos


6. 3. 2017 Letno poročilo Amnesty International za 2016: Politike demoniziranja povzročajo delitve in strah

Amnesty International je objavil letno poročilo o stanju na področju človekovih pravic v svetu v letu 2016, v katerem svari, da politiki in političarke s strupeno in razčlovečeno retoriko ‘mi proti njim’ ustvarjajo vse bolj razdeljen in nevaren svet.
Vir: cnvos


6. 3. 2017 Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

Mednarodna organizacija dela (ILO) je v sredini februarja objavila poročilo v katerem ugotavlja vpliv dela na daljavo, ki zaradi tehnološkega napredka postaja čedalje pogostejša oblika dela.
Vir: lmit


6. 3. 2017 Obzorje 2020: Komisija odpravlja razlike v plačilu raziskovalcev

Evropska komisija odpravlja razlike v plačilu raziskovalcev, vključenih v evropske raziskovalne in inovacijske projekte.
Vir: cnvos


Pridruži se čim prej. Kje pa vas nevladniški čevelj žuli?

Iščemo nevladnike, ki znajo (!) in si upajo kritično razmišljati o nevladniških uspehih, priložnostih, pobudah ali problemih, da nam pošljejo svoje prispevke, mi pa bomo skupaj z uredništvom MMC poskrbeli, da jih prebere pol milijona Slovencev. Poziv je odprt za nedoločen čas.
Vir: cnvos.si


Peticijo podpiši čim prej Peticija: Ustavimo prevoze živih živali

Krovna organizacija Eurogroup for Animals, ki zastopa društva za zaščito pravic živali evropskih držav, je zato sprožila kampanjo “Stop the trucks,” s katero želi zagotoviti podporo reviziji obstoječe zakonodaje. Končni cilj kampanje je prevoz živih živali nadomestiti s prevozom mesa. Peticijo podpiši čim prej!
Vir: cnvos.info


Pridruži se čim prej Dobrodelna akcija: NE POZABIMO za pomoč v JV Evropi

Slovenska karitas je pričela z že z deseto dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Pridruži se čim prej!
Vir: cnvos.info


Peticijo podpiši čim prej Ne bomo odnehali – poziv varuhinji človekovih pravic, naj zakon o tujcih vloži v ustavno presojo

Inštitut Danes je nov dan je objavil peticijo, v kateri varuhinjo človekovih pravic poziva, da glede zakona o tujcih odreagira kot človek in zakon vloži v ustavno presojo ali pa odstopi s položaja. Peticijo podpiši čim prej!
Vir: cnvos


Vabljen_a k sodelovanju Vabljeni k sodelovanju v raziskavi o položaju LGBTI

ŠKUC-LL obvešča, da mednarodna regionalna mreža LGBTI organizacj ERA izvaja veliko raziskavo o položaju LGBTI. Vabljen_a k sodelovanju.
Vir: cnvos


Anketo izpolni čim prej Anketa o položaju mladih v Sloveniji

V Sindikatu Mladi plus so pripravili anketo, s katero želimo oceniti položaj mladih v Sloveniji. Anketa je namenjena mladim, ki ste stari do vključno 35 let. Anketo izpolni čim prej.
Vir: MSS


10. 4. 2017 Študia EIGE: Enakost med spoloma rispeva h gospodarski rasti

Glavne ugotovitve nove študije Evropskega inštituta za enakost spolov so, da bi večja enakost med spoloma v EU prispevala k ustvarjanju delovnih mest, rasti BDP-ja in boljšemu prilagajanju družbe na izzive staranja prebivalstva.
Vir: cnvos.info


10. 4. 2017 Franco Berardi – Bifo: “Prekarec je človek, ki je za delo vseskozi dosegljiv

Franco Berardi ‒ Bifo je pisatelj, teoretik in aktivist, ki se posveča procesom življenja in dela znotraj sistemov sodobnega postindustrijskega kapitalizma.
Vir: spehnakruhu


11. 4. 2017 CNVOS predlaga ukinitev obveznih zdravstvenih prispevkov za ustanovitelje neprofitnih zavodov

Ministrstvu za zdravje smo v okviru javne razprave o novem Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predlagali ukinitev obveznosti plačevanja obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za vse ustanovitelje zavodov, ki so hkrati tudi direktorji, saj za to ni utemeljenega razloga.
Vir: cnvos.si


11. 4. 2017 Bolniško nadomestilo za prekarne delavce

Zdravje državljanov je eno od področij, ki jih država ne sme zanemarjati, če nosi oznako »socialna«. Žal pa področje prekarnega dela razkriva grozljivo realnost. Ob večanju števila samozaposlenih posameznikov, ki živijo pod pragom revščine, se namreč vse pogosteje pojavljajo hude stiske prekarnih delavcev v primeru bolezni.
Vir: Socialna družba


11. 4. 2017 Nov prispevek za seminar Pridobivanje informacij javnega značaja

Za kakršnokoli zagovorniško aktivnost, to je, če želimo učinkovito uveljavljati svoja stališča in predloge pri odločevalcih, potrebujemo najprej dobre informacije. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bil sprejet v letu 2003, vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb in gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samo upravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava.
Vir: cnvos


Prijavi se do 5. 5. 2017 Galerija Kapelica

Predmet razpisa so programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za zdravje v okviru izvajanja ukrepov in aktivnosti Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025 in akcijskega načrta. Rok poteče 5. 5. 2017
Vir: razpisi.info


Seznani se čim prej! Pomembno obvestilo za prostovoljske organizacije, ki se prijavljajo na razpis za sofinanciranje centrov za družine!

Čeprav Zakon o prostovoljstvu že od samega začetka določa, da se prostovoljsko delo na javnih razpisih upošteva kot lastno sofinanciranje prostovoljskih organizacij, se občasno še vedno dogaja, da javni financerji tega ne vedo in to zavračajo.
Vir: cnvos


Konference se udeleži 11. 5. 2017. Mednarodna konferenca o participatornem proračunu

11. maja bo v prostorih Državnega zbora RS potekala mednarodna konferenca na temo javne participacije v postopku sprejemanja proračuna. Konferenco organizira Open Government Partnership – OGP in poteka v soorganizaciji Računskega sodišča RS in Global initiative for Fiscal Transparency – GIFT. Konference se udeleži 11. 5. 2017.
Vir: cnvos.info


Pridruži se čim prej! Vzpostavlja se mreža prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola

V okviru mednarodnega projekta FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola začenjajo aprila v Sloveniji usposabljati prve točke pomoči za zagotavljanje laične psihosocialne podpore in pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola. Vsaka mreža bo povezala vsaj 25 različnih prvih točk pomoči. V Sloveniji bodo to šole, vrtci, univerze, družbeno odgovorna podjetja, nevladne organizacije, knjižnice in številne druge ustanove. Pridruži se čim prej!
Vir: cnvos.info


Apel podpiši čim prej! Več kot tretjina medijskih delavcev v svetu je zaprta?

Po podatkih organizacije Committee for the Protection of Journalists si je naziv »največja ječarka novinarjev na svetu« »prislužila« Turčija. Kar tretjina vseh medijskih delavk in delavcev, ki so zaprti v svetu, je namreč za zapahi turških zaporov. Apel podpiši čim prej!
Vir: cnvos.info


pon-pet, MISC INFOPEKA Reciklaža kartuš za Rdeče noske

Zaščita okolja in veselje do življenja za bolne in trpeče ljudi se v tem projektu združujeta, saj vsaka reciklirana kartuša pomeni donacijo za Društvo za pomoč trpečim in bolnim Rdeči noski. S to donacijo pomagate društvu pridobiti finančna sredstva, ki jih potrebujejo za izvajanje obiskov v bolnišnicah. Program ponuja brezplačen prevzem praznih – rabljenih kartuš. Namesto v smeti, gredo kartuše v zbiralne škatle, ter nato v podjetje Emstar d.o.o.. Priključitev temu projektu za te ne predstavlja dodatnega dela niti stroškov. V Mariboru lahko odslužene kartuše oddaš tudi pri nas v MISC INFOPEKI, v Kulturnem centru Pekarna Ob železnici 16.
Info: nasmeh@rdecinoski.org.
Vir: CNVOSMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji