Civilna družba


Podpiši apel čim prej. Slovenija naj preneha izvažati orožje v Izrael!

Tudi Slovenija je ena od držav, ki v Izrael izvažajo orožje. Po podatkih slovenskega obrambnega ministrstva je Slovenija med leti 2004 in 2013 v Izrael izvozila za skoraj 6 milijonov evrov orožja in druge vojaške opreme, opozarja Amnesty International. Podpiši apel in zahtevaj ustavitev izvoza orožja tudi ti.
Vir: CNVOS


IMZ vabi Kako se zgodijo spremembe? Ali želiš biti del njih?

Svojčas je veliki zgodovinar Howard Zinn zapisal: “Ne moreš biti nevtralen na premikajočem se vlaku”. S tem je pokazal na dejstvo, da ljudje vselej že soustvarjamo družbo, v kateri živimo in sisteme, ki jo organizirajo. Smer v katero se premika neka družba, je odvisna od ravnotežja moči med organizacijami in pobudami, ki se aktivirajo okoli neke teme. To ravnotežje se spreminja prav z aktivacijo prebivalcev. Tudi v Mariboru so nekateri prebivalci spoznali, da se z začrtano potjo družbe, ki so jo prepoznali kot vse večje oddaljevanje mehanizmov odločanja od prebivalcev, ne morejo strinjati in so se aktivirali, da bi poskušali spremeniti pot. Tako se je formirala Iniciativa mestni zbor, ki želi doseči, da bi se pri sprejemanju odločitev v večji meri upoštevala voljo prebivalcev. IMZ s tem namenom organizira zbore Samoorganiziranih četrtnih skupnosti (SČS). Zbori pa ne morejo funkcionirati brez organizacijske podpore, torej ljudi, ki so pripravljeni organizirati srečanja, se dogovoriti za prostore, raznositi letake in najpomembneje, moderirati te zbore. Vsi, ki menite, da je potrebno spremeniti smer naše družbe in odločanje približati prebivalcem, vableni, da se pridružite Iniciativi mestni zbor in pripomorete po svojih močeh.
Vir: IMZ


IMZ vabi Pomagajte graditi boljši Maribor!

Iniciativa mestni zbor te vabi, da se preizkusiš kot moderator, ki bi na rednih sestankih, vsak ponedeljek ob 18. uri v prostorih CAAP-a na Valvasorjevi 42, usmerjal pogovore, da bi bili zbori kolikor je mogoče plodni in bi čim prej pripeljali do konkretnih pozitivnih sprememb. S svojim delom ti omogočajo, da o politični in družbeni situaciji v mestu odločaš sam in nanjo neposredno vplivaš. Pridruži se jim na rednih sestankih ali pa stopi z njimi v stik preko e-pošte na info@imz-maribor.org ali telefona, 040/552-199. Za vse bo pripravljen tudi brezplačni tečaj moderacije.
Vir: Iniciativa mestni zbor


Peticija Podpiši peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

Podpiši peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Naše zdravje je dragoceno, zato hočemo o njem odločati sami! Javni zdravstveni sistem je vrednota, o kateri smejo odločati politiki le z upoštevanjem volje, ki jo izrazimo prebivalke in prebivalci Slovenije.
Vir: Slovenska filantropija


Vabljen k branju in bojkotu izraelskih izdelkov Nehajmo kupovati apartheid!

Barbara Vodopivec te v članku »Nehajmo kupovati apartheid!« poziva k razmisleku o pomenu bojkotiranja izdelkov, BDS kampaniji in podobi Izraela ter podpori, ki jo le-ta dobi s strani Evropske unije in ZDA ter naši odgovornosti.
Vir: BDS Slovenija


Apel podpiši čim prej. Podpiši apel in ukrepaj proti nehumanim razmeram za begunce

Medtem ko Evropa zavlačuje pri zagotavljanju rešitev za preselitev beguncev in iskalcev azila iz Grčije, tam na tisoče otrok, žensk in moških ostaja v umazanih in nevarnih starih skladiščih ali šotorih ali pa celo preprosto na prostem, pod neusmiljenim poletnim soncem. Apel podpiši čim prej.
Vir: Amnesty International Slovenija


20. 2. 2017 Samoorganizirani svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Samoorganizirani svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki deluje v Mariboru, se je zaradi potrditve Nigradovega elaborata o odvajanju odpadne vode znova obrnil na javnost in mestne svetnike. Člani so prepričani, da elaborat krši Uredbo o oblikovanju cen. O tem, ali drži, da bomo uporabniki plačevali več, hkrati pa bomo diskriminirani, sta v Radijski tribuni soočila mnenja koordinator sveta Rajko Kotnik in vodja Urada za komunalo Vili Eisenhut.
Vir: RTVSLO


Peticijo podpiši čim prej. Pomagaj izboljšati dostop do pomoči žrtvam nasilja, ki nimajo dokumentov

Pridružimo se boju migrantk in ponotranjimo intersekcijsko agendo, opolnomočimo nedokumentirane ženske s podporo njihovim primerom in pravicam kot tudi njihovim prizadevanjem, da bi se organizirale in mobilizirale k akciji. Peticijo podpiši čim prej.
Vir: stepup.org


Peticijo podpiši čim prej. Peticija proti odstrelu rjavega medveda in volka

S podpisom te peticije državljani  in državljanke Republike Slovenije  zahtevamo poleg ukinitve odstrela  tudi   izvajanje ukrepov za dobrobit rjavega  medveda in volka. Podpiramo možnost  preselitev  rjavega medveda  in volkov izven držav EU,  sterilizacijo ali druge  ukrepe, s katerimi bi lahko na human način omejli njihovo število. Peticijo podpiši čim prej.
Vir: pravapeticija.com


6. 3. 2017 Peticija za pravico do zaščite in pomoči za vse žrtve nasilja

V okviru vseevropske kampanje Step Up! sta dve organizaciji, nosilka kampanje WAVE (Women against Violence Europe) in PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), združili svoje glasove v pozivu k dostopnosti do pomoči za vse ženske, žrtve nasilja, ne glede na njihov status.
Vir: cnvos


6. 3. 2017 Letno poročilo Amnesty International za 2016: Politike demoniziranja povzročajo delitve in strah

Amnesty International je objavil letno poročilo o stanju na področju človekovih pravic v svetu v letu 2016, v katerem svari, da politiki in političarke s strupeno in razčlovečeno retoriko ‘mi proti njim’ ustvarjajo vse bolj razdeljen in nevaren svet.
Vir: cnvos


6. 3. 2017 Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

Mednarodna organizacija dela (ILO) je v sredini februarja objavila poročilo v katerem ugotavlja vpliv dela na daljavo, ki zaradi tehnološkega napredka postaja čedalje pogostejša oblika dela.
Vir: lmit


6. 3. 2017 Obzorje 2020: Komisija odpravlja razlike v plačilu raziskovalcev

Evropska komisija odpravlja razlike v plačilu raziskovalcev, vključenih v evropske raziskovalne in inovacijske projekte.
Vir: cnvos


Pridruži se čim prej. Kje pa vas nevladniški čevelj žuli?

Iščemo nevladnike, ki znajo (!) in si upajo kritično razmišljati o nevladniških uspehih, priložnostih, pobudah ali problemih, da nam pošljejo svoje prispevke, mi pa bomo skupaj z uredništvom MMC poskrbeli, da jih prebere pol milijona Slovencev. Poziv je odprt za nedoločen čas.
Vir: cnvos.si


Peticijo podpiši čim prej Peticija: Ustavimo prevoze živih živali

Krovna organizacija Eurogroup for Animals, ki zastopa društva za zaščito pravic živali evropskih držav, je zato sprožila kampanjo “Stop the trucks,” s katero želi zagotoviti podporo reviziji obstoječe zakonodaje. Končni cilj kampanje je prevoz živih živali nadomestiti s prevozom mesa. Peticijo podpiši čim prej!
Vir: cnvos.info


Pridruži se čim prej Dobrodelna akcija: NE POZABIMO za pomoč v JV Evropi

Slovenska karitas je pričela z že z deseto dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Pridruži se čim prej!
Vir: cnvos.info


Peticijo podpiši čim prej Ne bomo odnehali – poziv varuhinji človekovih pravic, naj zakon o tujcih vloži v ustavno presojo

Inštitut Danes je nov dan je objavil peticijo, v kateri varuhinjo človekovih pravic poziva, da glede zakona o tujcih odreagira kot človek in zakon vloži v ustavno presojo ali pa odstopi s položaja. Peticijo podpiši čim prej!
Vir: cnvos


Vabljen_a k sodelovanju Vabljeni k sodelovanju v raziskavi o položaju LGBTI

ŠKUC-LL obvešča, da mednarodna regionalna mreža LGBTI organizacj ERA izvaja veliko raziskavo o položaju LGBTI. Vabljen_a k sodelovanju.
Vir: cnvos


Anketo izpolni čim prej Anketa o položaju mladih v Sloveniji

V Sindikatu Mladi plus so pripravili anketo, s katero želimo oceniti položaj mladih v Sloveniji. Anketa je namenjena mladim, ki ste stari do vključno 35 let. Anketo izpolni čim prej.
Vir: MSS


Anketo izpolni čim prej Življenje LGBTIQ+ mladih v Sloveniji

Izpolnjevanje spletne ankete je prostovoljno in anonimno. Zahvaljujemo se ti za sodelovanje.
Vir: Parada ponosa


Pridruži se čim prej Vlada se uklanja fosilni industriji, pozablja na ljudi

Zakaj moramo nasprotovati subvenciji za TEŠ in zahtevati ambicioznejšo podnebno-energetsko politiko. Pridruži se čim prej.
Vir: GreenPeace


29. 3. 2017 Pridruži se pozivu gibanja Break Free 2017

Čeprav je vlada napovedala, da iz predloga sprememb Energetskega zakona umika predlog “dodatka za TEŠ”, zgodba še ni končana. V Sloveniji bodo marčevsko dogajanje sklenili s shodom pred Vlado RS, ki bo v sredo, 29. 3. 2017, ob 16:00.
Vir: cnvos.info


Angažiraj se čim prej Poziv predsedniku vlade k zagotovitvi pogojev za delovanje zgovornika enakih možnosti

Skupina nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic in nediskriminacije, predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja poziva, naj Zagovorniku enakih možnosti – samostojnemu državnemu organu za varstvo pred diskriminacijo – zagotovi ustrezne pogoje za delovanje, vključno z zadostnimi finančnimi sredstvi.
Vir: cnvos.info


27. 3. 2017 Iztok Jurančič: “Če so pogoji boljši, je novinarstvo boljše, če so slabši, je slabše”

Iztok Jurančič je nekdanji predsednik, od lani zaposlen kot glavni tajnik Sindikata novinarjev Slovenije. Od leta 2005 se posveča problematiki zaposlovanja v novinarstvu in avtorskim pravicam, ki se na to področje nanašajo.
Vir: spehnakruhu


27. 3. 2017 Otroci v Siriji trpijo kot še nikoli prej

UNICEF je objavil novo poročilo, v katerem opozarja, da je število potrjenih primerov ubijanja, pohabljanja in rekrutacije otrok v bojne skupine lani med drastičnim stopnjevanjem nasilja po vsej državi skokovito naraslo.
Vir: cnvos.info


27. 3. 2017 Akcijski načrt EU za boj proti drogam 2017 – 2020

Evropska komisija je 15. marca predstavila nov akcijski načrt EU za boj proti drogam 2017–2020, ki naj bi zagotovil boljši odziv na evropski in nacionalni ravni na nove zdravstvene in varnostne izzive v zvezi z uporabo prepovedanih drog in trgovanja z njimi.
Vir: cnvos.info


pon-pet, MISC INFOPEKA Reciklaža kartuš za Rdeče noske

Zaščita okolja in veselje do življenja za bolne in trpeče ljudi se v tem projektu združujeta, saj vsaka reciklirana kartuša pomeni donacijo za Društvo za pomoč trpečim in bolnim Rdeči noski. S to donacijo pomagate društvu pridobiti finančna sredstva, ki jih potrebujejo za izvajanje obiskov v bolnišnicah. Program ponuja brezplačen prevzem praznih – rabljenih kartuš. Namesto v smeti, gredo kartuše v zbiralne škatle, ter nato v podjetje Emstar d.o.o.. Priključitev temu projektu za te ne predstavlja dodatnega dela niti stroškov. V Mariboru lahko odslužene kartuše oddaš tudi pri nas v MISC INFOPEKI, v Kulturnem centru Pekarna Ob železnici 16.
Info: nasmeh@rdecinoski.org.
Vir: CNVOSMISC INFOPEKA 2017 | Avtorji