Posebne potrebe / Maribor

Center Sonček Maribor

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije – zaposlovanje pod posebnimi pogoji, prevozi invalidov, izposoja knjig, videofilmov, počitniško varstvo

Center za sluh in govor Maribor

vrtec in OŠ za gluhe, naglušne in otroke z motnjami v govornem razvoju, zdravstvena pomoč otrokom in odraslim z govornimi motnjami

Dom Antona Skale Maribor

varstvo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Društvo paraplegikov Severne Štajerske

pomoč paraplegikom za vključitev v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega in kulturnega življenja

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

organizirana pomoč slepim in slabovidnim ter njihovim družinam

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

dispanzer za pedipsihiatrijo


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov