Pomoč v stiski, zdravje / Nasilje, zlorabe

Amnesty International Slovenia

izpustitev zapornikov vesti, sojenje mučiteljem, zagotovitev pravice žrtvam, spreminjanje pravnih standardov…

Beli obroč Slovenije

Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj: psihosocialna in pravna pomoč žrtvam kaznivih dejanj, izobraževalni programi za strokovne sodelavce, ki delajo z žrtvami, preventivno delovanje, priprava zakonodajnih predlogov za izboljšanje položaja žrtev, zaščita in predstavitev pravic žrtev.

CSD Maribor – spolne zlorabe otrok

zaščita otroka in pomoč družini

Društvo Center za pomoč mladim Maribor

strokovno in prostovoljno delo na področju pravic in duševnega zdravja mladih od 15 in 29 let starosti

Društvo SOS telefon

telefon za ženske in otroke, ki doživljajo nasilje v sorodstvenih in partnerskih odnosih

Društvo za nenasilno komunikacijo

nudenje informacij in pomoči po telefonu, delo z žrtvami in povzročitelji nasilja

Društvo življenje brez nasilja – Varna hiša Novo mesto

podpora žrtvam nasilnih dejanj

Krizni center za mlade Celje

varstvo otrok in mladostnikov

Krizni center za mlade Ljubljana

varstvo otrok in mladostnikov

Krizni center za mlade Maribor

pomoč in varstvo otrok in mladostnikov

Materinski dom Maribor

pomoč materam, otrokom in ženskam v stiski

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

varne hiše, zavetišča, zatočišča in materinski domovi ter drugi programi s področja preprečevanja nasilja

Mladinski dom Maribor

varstvo otrok in mladostnikov

Otrokove pravice – Varuh človekovih pravic

varstvo otrokovih pravic, zagovornik, varuh

SAFE.SI

nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

svetovanje staršem in strokovnim delavcem, vzgoja, otroci, delavnice, izobraževanja…

Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

svetovanje, informiranje, spremstvo in zagovorništvo, psihosocialna podpora, samopomočne skupine za žrtve nasilja in zlorab

TOM telefon

telefon za otroke in mladostnike v stiski

Varna hiša Celje

varna hiša za žrtve nasilja

Varna hiša Maribor

pomoč in varstvo žensk in mater,  žrtev nasilja

Varuh človekovih pravic Slovenije

nanj se obrneš, če meniš, da ti  je bila z aktom državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil kršena katera izmed pravic, kontakti drugih organizacij

Zavod EMMA

strokovna psihosocialna pomoč v primerih nasilja

Zavod Papilot

pomoč žrtvam kaznivih dejanj

Zavod Pelikan Karitas

pomoč materam in ženskam v stisk, materinski dom

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

varstvo žena, otrok in mladine

Združenje proti spolnemu zlorabljanju

kam se obrniti v primeru spolne zlorabe

Ženska svetovalnica

psiho-socialna pomoč ženskam, ki so žrtve nasilja ali imajo motnje hranjenja


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov