ATD Fourth World

osredotočanje na družino, izobraževanje in usposabljanje ter ustanavljanje vrtcev, družinskih centrov…

Caritas Europe

evropska karitas si prizadeva za zmanjšanje neenakosti med državami in znotraj njih, se bojuje proti revščini in socialni diskriminaciji, proti nezaposlenosti…

COFACE

nepolitična in versko neutemeljena organizacija, ki združuje nacionalne družinske organizacije

EPA

združuje društva staršev v Evropi, prizadeva si za spodbujanje aktivnega sodelovanja staršev na področju izobraževanja in na drugih področjih

ICSW

mreža organizacij, ki zagotavlja pomoč revnim, bolnim, invalidnim, nezaposlenim, nemočnim ali zatiranim mladim, starejšim, družinam, migrantom, beguncem,…

IPPF

mednarodna federacija za načrtovano starševstvo, ki povezuje avtonomne nacionalne zveze za načrtovanje družine v več kot 180 državah po svetu

ISS

pomoč tistim, ki se zaradi prostovoljne ali prisilne migracije ali drugih socialnih problemov mednarodnega značaja srečujejo z osebnimi ali družinskimi težavami

Seecran

akcijska mreža za otrokove pravice


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov