Bambino

nosečnost, otroci, starševstvo…

Bibaleze

nosečnost, otroci, starševstvo

Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor

nudi podporo posameznikom, parom in družinam…

Center za kakovost odnosov

svetovanja za posameznike in pare, delavnice o partnerskih in poslovnih odnosih

Center za socialno delo Ljubljana-Šiška

družinski prejemki

Center za socialno delo Maribor

skrb za varstvo otrok in mladostnikov, sprejemni center za mlade, mladinske delavnice, krizni center za mlade

Dom Antona Skale Maribor

varstvo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Dom starejših Idila

domsko varstvo starostnikov

Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor

domsko varstvo starejših

Druištvo za preventivno delo

mladinske delavnice, trening komunikacije, tabori…

Društvo Center za pomoč mladim Maribor

strokovno in prostovoljno delo na področju pravic in duševnega zdravja mladih od 15 in 29 let starosti

Društvo Izgubljeni princ

svetovanje otrokom in staršem

Društvo Samsar

kvalitetno partnerstvo, spoznavanje sebe in sveta, medsebojni odnosi, zasvojenost z odnosi…

Društvo Štorklja

pomoč nosečnicam in mamicam

Društvo za preventivno delo

zašcita in krepitev duševnega zdravja, prevencija v okviru socialnega varstva, zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja

Društvo za prostovoljno delo Šotorovci

prostovoljno delo z otroki in mladostniki v vzgojnih domovih in stanovanjskih skupinah

Družinski center MIR

zavod za pomoč družinam v stiski, podpora posameznikom, parom in družinam…

Državni portal Republike Slovenije

družina in otroci

E-zdravje

nosečnost

Gerontološki center Danica

informacijska točka za starejše

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti

vzgoja, izobraževanje, medsebojni odnosi, družina…

Jamstveni in preživninski sklad RS

zplačevanje nadomestil, preživnin, omogočanje večje socialne varnosti otrok

Klub študentskih družin Slovenije

svetovanje, informacije, pomoč, različne prireditve in izleti….

Materinski dom Maribor

pomoč materam, otrokom in ženskam v stiski

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

direktorat za družino

Mladinski dom Maribor

varstvo otrok in mladostnikov

Nadškofijska karitas Maribor

pomoč otrokom, materam, družinam in posameznikom v stiski

Območno združenje Rdečega križa Maribor

programi za mlade, letovanja in okrevanja, materialna pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom

Otrokove pravice – Varuh človekovih pravic

varstvo otrokovih pravic, zagovornik, varuh

PIC

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (človekove pravice, pravno svetovanje, invalidi…)

Revija Mama

nosečnost, otroci, družina…

Ringaraja

spletni portal z nasveti o nosečnosti, družinskem življenju…

SAFE.SI

nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta

Sana Vita

zavod za psihosocialno pomoč ljudem v stiski

Sezam – združenje staršev in otrok

občasna varstva otrok, pomoč pri učenju, inštrukcije, pomoč družinam z otroki s posebnimi potrebami…

SKALA

mladinska ulična vzgoja

Slovensko društvo HOSPIC

pomoč umirajočim in njihovim svojcem, pomoč žalujočim

Socialna zbornica Slovenije

osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva

Sončni dom Maribor

domsko varstvo starostnikov

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

svetovanje študentom v stiski

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov in pomoč njihovim staršem

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

svetovanje staršem in strokovnim delavcem, vzgoja, otroci, delavnice, izobraževanja…

TOM telefon

telefon za otroke in mladostnike v stiski

Ustanova – Fundacija za pomoč otrokom

nudenje pomoči bolnim in revnim otrokom

Varuh človekovih pravic Slovenije

nanj se obrneš, če meniš, da ti  je bila z aktom državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil kršena katera izmed pravic, kontakti drugih organizacij

Vezal

delo z mladimi, družinami in na področju razvijanja kvalitete medosebnih odnosov

Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

informiranje, svetovanje, izvajanje programov za mlade in povezovanje informativno-svetovalnih centrov za mlade

Zavod Pelikan Karitas

pomoč materam in ženskam v stisk, materinski dom

Zavod Šentprima

svetovanje, usposabljanje in rehabilitacija invalidov

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

dispanzer za pedipsihiatrijo

Žogica Društvo za pomoč otrokom

pomoč socialno ogroženim otrokom

Zveza prijateljev mladine Maribor

letovanja

Zveza prijateljev mladine Slovenije

dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov