Center za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor

nudi podporo posameznikom, parom in družinam…

Center za socialno delo Maribor

skrb za varstvo otrok in mladostnikov, sprejemni center za mlade, mladinske delavnice, krizni center za mlade

Dom Antona Skale Maribor

varstvo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Dom starejših Idila

domsko varstvo starostnikov

Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor

domsko varstvo starejših

Društvo Center za pomoč mladim Maribor

strokovno in prostovoljno delo na področju pravic in duševnega zdravja mladih od 15 in 29 let starosti

Društvo Štorklja

pomoč nosečnicam in mamicam

Gerontološki center Danica

informacijska točka za starejše

Materinski dom Maribor

pomoč materam, otrokom in ženskam v stiski

Mladinski dom Maribor

varstvo otrok in mladostnikov

Nadškofijska karitas Maribor

pomoč otrokom, materam, družinam in posameznikom v stiski

Območno združenje Rdečega križa Maribor

programi za mlade, letovanja in okrevanja, materialna pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom

SAFE.SI

nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta

Sončni dom Maribor

domsko varstvo starostnikov

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

svetovanje študentom v stiski

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

svetovanje staršem in strokovnim delavcem, vzgoja, otroci, delavnice, izobraževanja…

TOM telefon

telefon za otroke in mladostnike v stiski

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

dispanzer za pedipsihiatrijo

Zveza prijateljev mladine Maribor

letovanja


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov