Študentski in dijaški klubi, društva, organizacije

AIESEC Maribor

mednarodna izmenjava študentskih praks, preko katere vsako leto pošiljajo študente UM na prakso v tujino ter poskrbijo za tuje študente v Mariboru

Astronomsko društvo Orion

opazovanje neba; prenašanje znanja na mlajše generacije

BEST Maribor

komunikacija, povezovanje in možnost izmenjave študentov po vsej Evropi

Dijaška organizacija Slovenije

svetovanje dijakom, posredovanje informacij, reševanje težav, organizacija raznih aktivnosti

Dijaška skupnost Maribor

svetovanje dijakom, posredovanje informacij, reševanje težav, organizacija raznih aktivnosti

Društvo katoliških pedagogov Slovenije

za vse, ki vzgajajo in izobražujejo – najti želijo odgovore na vprašanja, kako naj učitelj v različnih poklicih in življenjskih razmerah postane človek za druge

Društvo Mariborski raziskovalni studio

je društvo izkušenih pedagogov in umetnikov, ki razvijajo metode za kvaliteten prenos znanja in za razvoj motivacije za ustvarjalnost pri mladih

Društvo mladi in tobak

povezuje dijake, študente, učitelje in zdravstvene delavcev

Društvo popotnikov VAGANT

združuje in povezuje ljudi, ki sami ali v organiziranih skupinah potujejo po svetu

Društvo študentov Ekonomsko-poslovne fakultete

je krovna organizacija študentskim interesnim skupinam, ki delujejo z namenom, da bi študentu ponudili čim širšo paleto možnosti vključevanja v obštudijske dejavnosti

Društvo študentov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, z namenom delovanja na področju študijskih in obštudijskih dejavnosti študentov na FERI

Društvo študentov Fakultete za gradbeništvo

informiranje študentov FG, izvajanje obštudijskih dejavnosti ter ostalih prireditev

Društvo študentov medicine Maribor

povezovanje vseh generacij študentov na mariborski medicinski fakulteti

Društvo študentov medicine Slovenije

študentje medicine želijo svoj študij dopolniti z dodatnimi izobraževanji, udejanjiti svoje ideje, se povezovati z drugimi organizacijami, se družiti…

Društvo študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru

program dela društva, zanimivosti

ELSA European Law Students Association Maribor

evropsko združenje študentov prava, pripravlja strokovne konference študentske izmenjave in prakse

Iaeste LC Maribor

društvo za izmenjavo študentov tehniških usmeritev

Karierni center Univerza na Primorskem

pomoč in usmerjanje študentov v smeri njihovih želja in poklicnih ciljev

Katoliški študentski center Sinaj

za študente postavljene pred mnoge izzive, odločitve, iskanja,…

Klub mariborskih študentov

klubski popusti, prireditve, študentski avtobus…

Klub primorskih študentov Maribor

društvo  združuje študente, ki so prišli iskat svojo srečo v Maribor, obtem pa tudi  ponuja možnost članstva in sodelovanja pri projektih

Klub študentskih družin Slovenije

svetovanje, informacije, pomoč, različne prireditve in izleti

Klub študentskih in dijaških družin Maribor

medsebojno povezovanje in pomoč študentskih in dijaških družin, izmenjava izkušenj in informacij…

KŠL – LEK, LENDAVA

nepolitično društvo, prostovoljno združenje fizičnih oseb, ki v okviru društva zadovoljuje potrebe študentov in dijakov na področju upravne enote Lendava

KUD Cerkno

promocija cerkljanske kulture in jezika

KUD Študent

akademsko-folklorna skupina, akademski zbor

Kulturno umetniško društvo Studio gledališče

društvo omogoča širokemu krogu mladih, da skozi strokovno voden proces dela spoznavajo skrivnosti gledališke umetnosti in se osebnostno, intelektualno in umetniško razvijajo

OE Dijaška skupnost Maribor

skrbi za preživljanje prostega časa dijakov Maribora in okolice

Radioklub “ŠTUDENT” Maribor

prostovoljno delo; zpodbujanje tehnične kulture in gojenje ljubezni do raziskovanja razširjanja elektromagnetnega valovanja

Slovenska univerzitetna športna zveza

združenje univerzitetnih oz. študentskih športnih zvez

Šolsko športno društvo Borci II. Gimnazija Maribor

športne in druge dejavnosti za prosti čas

ŠOUM – forum in tečaji

spletni forum, predavanja in izobraževalni tečaji

Študentska organizacija Univerze na Primorskem

skrbi za izvajanje obštudijskih dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področjih, ki jih pokriva s svojimi resorji

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

informiranje, izvajanje interesnih in obštudijskih dejavnosti na različnih področjih

Študentska organizacija univerze v Mariboru

skrbi za izvajanje študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodi študentsko politiko na področju izobraževanja, socialnega in ekonomskega položaja študentov ter mednarodnega sodelovanja

Študentski klub BOŠ

prvi in pravi študentski klub na Blokah

Študentski klub mladih ŠENTJUR

kulturne prireditve, izobraževanje, šport…

Študentsko društvo Agronom Maribor

izvajanje obštudijskih dejavnosti za študente Fakultete za kmetijstvo

Združenje študentov in izobražencev

izobraževanje, kultura, sociala in šport

Zveza ŠKIS

zveza študentskih klubov Slovenije


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov