Prostovoljsko delo

AIDS fundacija Robert

vključevanje študentov kot svetovalcev na področju pravne pomoči in svetovanja

AIESEC Maribor – Društvo za izmenjavo mednarodnih praks

izmenjava mednarodnih strokovnih študentskih praks, ki temelji na prostovoljskem delu

Akcija 72 ur

72 ur je mednarodni projekt prostovoljnega dela za mlade

Akcija za združen svet

možnosti za prostovoljno delo v organizaciji, ki si prizadeva za svet brez revščine in zatiranja

Amnesty International Slovenije (AIS)

od vlad, političnih strank, gospodarskih interesov, ideologij in religij neodvisno, nepristransko svetovno gibanje posameznikov, ki si prizadevajo za zaščito in promocijo človekovih pravic širom sveta

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

zavod za izobraževanje odraslih, prostovoljsko delo zajema sodelovanje v programu Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), učno pomoč, pomoč pri mladinskih projektih in interesnih dejavnostih ter druženje z mladostniki

AVSO -združenje organizacij prostovoljnega dela

organizacije članice AVSO, ki se ukvarjajo s prostovoljnim delom v Evropi

Center za državljansko vzgojo (CDV)

prostovoljci lahko v okviru  centra  izvajajo promocijske delavnice aktivnega državljanstva in učenja človekovih pravic za otroke, mladino in starejše oz. ranljive skupine prebivalstva

Center za pomoč na domu Maribor

prostovoljno delo, ki v glavnem zajema druženje, pogovor, sprehod ipd. s starejšimi

Center za socialno delo Maribor

programi prostovoljnega dela
(pomoč otrokom in mladostnikom s težavami in stiskami v odraščanju, pomoč na domu)

Cross cultural solutions

mednarodno prostovoljstvo

Dijaški dom Lizike Jančar

prostovoljno socialno delo

Dom starejših občanov Tezno (DSO Tezno)

druženje  z uporabniki doma pri družabnih aktivnostih

Dom upokojencev Danice Vogrinec

skrb za varovance doma

Društvo Center za pomoč mladim Maribor

kot prostovoljec se lahko pri CPM igraš z otroki, sodeluješ v izobraževalnih delavnicah za mlade

Društvo diabetikov Maribor (DD MB)

odrasli prostovoljci pomagajo  pri brezplačnih meritvah krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola

Društvo EIP Slovenija – Šola za mir

v EIP delujejo izključno prostovoljci s specifičnimi znanji s področja učenja človekovih pravic, ki razvijajo in izvajajo programe na lokalno, nacionalni in mednarodni ravni

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor

prostovoljsko delo zajema učno pomoč in druženje s starostniki, odraslimi in otroci, invalidi sluha

Društvo HOSPIC

spremstvo bolnika, družabništvo, prisotnost in pomoč ob odsotnosti svojcev, pomoč pri negi, hoji…

Društvo Izvir za prostovoljno delo, preventivo in svetovanje

prostovoljno delo, svetovanje in preventiva

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor

učitelji joge kot prostovoljci izvajajo več programov

Društvo KLJUČ – Center za boj proti trgovini z belim blagom

izvajanje predavanj o trgovini z ljudmi po OŠ, pomoč pri organizaciji posvetov, okroglih miz

Društvo Mariborski raziskovalni studio (Društvo MARS)

prostovoljci vseh starostnih skupin pomagajo pri organiziranju in izvajanju projektov, prireditev in festivalov ter ustvarjalnih delavnic (predvsem za otroke)

Društvo Mladinski center Osmica

večina prostovoljcev sodeluje pri programih in projektih s področja neformalnega izobraževanja, okolja, zdravja in aktivnega preživljanja prostega časa

Društvo Mozaik

združenje prostovoljcev (otrok, mladostnikov in odraslih), ki se združujejo z namenom nuditi pomoc in izobraževati

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

ženske z rakom dojke – skupina za samopomoč, prostovoljke delujejo individualno v bolnišnici

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Pot k okrevanju – skupina za samopomoč Maribor

prostovoljci  pomagajo predvsem  ženskam takoj po operaciji raka dojk ter osveščajo ljudi za zgodnje odkrivanje raka

Društvo za avtizem DAN

skupaj s starši ali samostojno izvajanje posebnih tretmajev, ki so učinkoviti za vseživljensko izobraževanje avtističnih otrok

Društvo za avtizem DAN Maribor

prostovoljci pomagajo  pri izvedbi aktivnosti v društvu (funkcionalno učenje, motopedagogika, PECS, socialne igre-aktivnosti,…) in se družijo z avtističnimi otroki in njihovimi družinami

Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije

prostovoljno delo za pomoc otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji

Društvo za evropsko zavest Maribor

organizacija javnih tribun, tečajev, konferenc o EU

Društvo za nenasilno komunikacijo

prostovoljci se lahko vključijo v program dela z mladimi in se družijo z mladimi iz ogroženih skupin

Društvo za preventivno delo

prostovoljci izvajajo delo s skupinami uporabnikov v OŠ in v lokalni skupnosti

Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela

delo na področju nestrpnosti do Romov, ljudi v 3. življenskem obdobju…

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

razvoj in promocija prostovoljnega dela predvsem na podrocju socialnega varstva, vzgoje in kulture

Društvo »Projekt Človek« – Sprejemni center Ruše (DPC)

prostovoljci  nudijo podporo osebam, ki imajo težave z zasvojenostjo, jih spremljajo in se z njimi družijo

epeka Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa (ZRZ EPeKa)

prostovoljci  se lahko vključijo projektno, pomagajo pa pri izvedbi kulturnih prireditev ter pri neformalnem izobraževanju

Evropski center za prostovoljno delo

temeljna evropska organizacija, ki spodbuja prostovoljno delo na evropski ravni, poleg tega pa nudi tudi informacije o razvoju znotraj EU

Gasilska zveza Slovenije

usposabljanje prostovoljcev v gasilski službi

Global volunteers

mednarodno prostovoljstvo

Globalna mreža prostovoljnega dela

možnosti za prostovoljno delo v Ekvadorju, Gani, Nepalu, Romuniji, Rusiji, Ugandi, na Tajskem…

Gorska reševalna zveza Slovenije

usposabljanje prostovoljcev gorski reševalni službi

Green Volunteers

mednarodno prostovoljstvo povezano z naravo

GREENPEACE

prostovoljci vedno dobrodošli pri okoljevarstvenih projektih

I. gimnazija Maribor

prostovoljno socialno delo z hospitaliziranimi na Kliničnem oddelku za pediatrijo, z otroci s posebnimi potrebami v Domu Antona Skale in z otroci z učnimi težavami na Svetovalnem centru

II. gimnazija Maribor

prostovoljno socialno delo

Jamarska zveza Slovenije

usposabljanje prostovoljcev v jamarski reševalni službi

Javni socialno varstveni Zavod Hrastovec – Trate

prostovoljno delo na področju celostne službe za ljudi, ki potrebujejo kontinuirano in organizirano pomoč

Krizni center za mlade

vključevanje prostovoljcev zagotavlja otrokom in mladostnikom pozitivne izkušnje, preusmerjanje pozornosti iz nemoči na moč, krepljenje samopodobe in občutka lastne vrednosti

Krizni center za mlade Maribor (KCM Maribor)

prostovoljsko delo, mladih ter mlajših odraslih, obsega učno pomoč, druženje z otroci in mladostniki, spremljanje na izhodih, nakupih, obisku pri zdravniku, ob ogledih prireditev ter vodenje prostočasnih aktivnosti

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez (MC IndiJanez)

prostovoljci, starejši od 16 let, za pomoč na prireditvah, pri urejanju društvenega biltena,  pri novinarskih delih, snemanju s kamero ipd.

Kulturno izobraževalno društvo Kibla (KID KIBLA)

prostovoljsko delo zajema pomoč pri izvedbi kulturnih projektov in festivalov ter delo z mladimi, otroki in starostniki

Materinski dom Maribor

prostovoljsko delo je namenjeno materam, ženskam in otrokom, ki bivajo v domu, vključuje druženje, spremljanje, učno pomoč, igranje in organiziranju ustvarjalnih delavnic

Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava

prostovoljstvo poteka v okviru programa Skupine starih ljudi za samopomoč

Mednarodna civilna služba

informacije o kratkoročnih in dolgoročnih projektih prostovoljnega dela po vsem svetu, podatki o organizacijah, pri katerih lahko delaš kot prostovoljec ter druge povezave

Mednarodna organizacija za programe prostovoljnega dela

praktične informacije in nasveti o prostovoljnem delu na splošno; odgovori na najpogostejša vprašanja

Mednarodni izziv za mlade

sodeluj v enem izmed projektov, ki jih izvajajo skupine prostovoljcev med 18 in 30 let in združujejo razvoj skupnosti, zdr. oskrbo in okoljevarstveno raziskovanje

Medobčinsko društvo Sožitje Maribor (MD Sožitje Maribor)

odrasli prostovoljci sodelujejo pri vseživljenjskem učenju uporabnikov in njihovi socializaciji, jih spremljajo na letovanjih, nudijo učno pomoč ter se s starostniki in otroci družjo pri športnih aktivnostih

MISC INFOPEKA

pri nas lahko kot prostovoljec nudiš inštrukcije, skrbiš za dobro informiranost mladih

Mladinska akcija za mir

naslovi organizacij, ki se ukvarjajo z mednarodnimi mladinskimi gibanji za izmenjavo prostovoljcev po vsem svetu

NAPREJ, zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave (Zavod NAPREJ)

prostovoljci se družijo z uporabniki, jih spremljajo med prostočasnimi dejavnostmi v zavodu in izven njega (ogledi filmov, obiski gledališča, druge kulturne prireditve), nudijo fizično pomoč pri premikanju, hoji, gibanju, v zaposlitvenih delavnicah ter individualno pomoč pri kognitivnem treningu

Območno združenje Rdečega križa Maribor

pomoč kot vzgojitelji (letovanje otrok, okrevanje), nudenje učne pomoči osnovnošolcem, pomoč ostarelim na domu

Odjuga, pravično trgovinska zadruga z.b.o. (trgovina 3muhe)

prostovoljci pomagajo pri delu v trgovini, pri organizaciji dogodkov, promociji in mreženju ter izvajanju izobraževanj, delavnic in seminarjev

One world

prostovoljno delo na področju človekovih pravic, okoljevarstva in trajnostnega razvoja

Organizacija OXFAM

informacije o vključitvi v prostovoljno delo mednarodne organizcije OXFAM ali ene njene podružnic

OZARA – nacionalno združenje za kakovost življenja

prostovoljci nudijo podporo ljudem s težavami v duševnem zdravju pri vključevanju v vsakdanje življenje

Ozara Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja (Ozara Slovenija)

prostovoljci se lahko vključujejo na naslednjih področjih: individualno (druženje in spremljanje uporabnikov) in skupinsko delo (organiziranje in izvajanje družabnih, športnih, ustvarjalnih in izobraževalnih skupinskih aktivnosti) z uporabniki, pomoč pri izvedbi letovanj in taborjenj, pomoč pri izvedbi projektov društva ter pri različnih administrativnih delih

prostovoljno delo prek spleta

spletno prostovoljstvo; preizkusi, ali si pripravljen, da se vključiš v razvojni projekt, ne da bi moral od doma

prostovoljno delo v državah v razvoju

prostovoljno delo: okoljevarstveni, arhitekturni projekti, projekti za ohranjanje dediščine, humanitarni delovni tabori…

Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-Studenci

društvo ima preko 36 operativnih gasilcev prostovoljcev, ki so vsak čas pripravljeni pomagati v nesreči

Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje

prostovoljno združevanje občanov z namenom, da postanejo gasilci, vzgoja in usposabljanje mladih članov za izvajanje gasilske dejavnosti

Prostovoljstvo.org

informacijski portal, v katerem so združene organizacije, ki v svoje aktivnosti vklučujejo prostovoljce

Rdeči križ Slovenije

prostovoljci lahko nudijo učno pomoč osnovnošolcem, opravljajo varstvo otrok ali pomagajo ostarelim

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje CZDS Podravska regija, Enota ŠENTLENT

prostovoljci se  družijo z  uporabniki, izvajajo različne izobraževalne in ustvarjalne delavnice ter sodelujejo pri organizaciji socialne mreže

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška Maribor (Škofijska gimnazija A.M.S. Maribor)

prostovoljsko delo obsega učno pomoč ter druženje s starostniki, otroci in drugimi

Škofijska KARITAS Maribor

pomoč otrokom, odvisnikom, brezdomcem

Slovenska filantropija

spodbujanje in promocija prostovoljstva, posebej mladih in starejših prostovoljcev; usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev

Slovenska potapljaška zveza

usposabljanje prostovoljcev v podvodni in drugih reševalnih službah

Slovenska zveza za tobačno kontrolo (SZTK)

prostovoljsko delo zajema predavanja na šolah, izvajanje izobraževalnih delavnic v okviru programov promocije zdravja (preventiva rabe tobaka, preventiva alkohola, prepovedanih drog, zdrava prehrana…), pomoč pri pripravi zdravstveno-vzgojnega gradiva, izvajanje meritev CO v izdihanem zraku in promocija na javnih prireditvah

Slovensko društvo HOSPIC – Območni odbor Maribor

prostovoljci prisluhnejo umirajičim uporabnikom v dolgih trenutkih tišine, ko je čas še edini spremljevalec

Slovensko društvo za celiakijo

pomoč bolnikom, organizacija prireditev

Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT

prostovoljci delujejo v okviru Dnevnega centra (pomoč pri vsakdanjih opravilih)

Sončni dom, družba za storitve

pridobiti prostovoljce za družabništvo z stanovalci doma, kulturne prireditve, izlet, spremljanje

Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije

za prostovoljce, stare najmanj 18 let, pozitivno naravnane in z občutkom za delo z z omenjeno populacijo

Srednja ekonomska šola Maribor

prostovoljsko delo, program Humanitarne dejavnosti; pomoč v vrtcih, OŠ, Društvu za cerebralno paralizo Sonček, VDC Polž, Društvu paraplegikov Maribor…

Srednja zdravstvena in kozmetična šola

prostovoljci izvajajo dejavnosti v Domu Danice Vogrinec, Domu ostarelih Ptuj, MISC INFOPEKA, Polž Ruše, Zavodu Dornava, Zavodu Gustava Šiliha…

Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM)

prostovoljci (študentska populacija in dijaki) pomagajo pri izvedbi vseh vrst pomoči vsem skupinam prebivalcev na Študentski delovni brigadi, spomladanskem, jesenskem in zimskem čiščenju (namenjeno starejšim občanom in invalidom) ter v programu Študentje in ekologija (ŠTEKO)

Študentsko humanitarno društvo

prostovoljci izvajajo delavnice za mlade in njihove starše, obravnavajo teme nasilja, organizirajo humanitarne in krvodajalske akcije, prireditve ob svetovnem dnevu zdravja…

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

prostovoljci nudijo pomoč otrokom in mladostnikom (reševanje njihovih težav, pogovor, igra, druženje…)

Svetovni kažipot prostovoljnega dela

kažipot, ki te bo seznanil z aktualnimi priložnostmi za prostovoljno delo v različnih državah

UN VOLUNTEERS

prostovoljno delo v okviru ZN in enako mislečih organizacij po vsem svetu

Univerzitetna športna zveza Maribor

prostovoljna pomoc pri izvedbi velikih športnih projektov – spremljanje tujih delegacij, pomoc v info centru, pri tehnicni izvedbi, sodelovanje v protokolu

UTRINEK- Društvo za psihosocialno pomoč

projekt prostovoljk, študentk višjih letnikov, je otrokom, mladostnikom predstaviti, kako prepoznati potencialno nevarne situacije in se na njih ustrezno odzvati

Varstveno delavni center POLŽ

druženje in pomoč osebam z matnjo v duševnem in telesnem razvoju

VITRA Center za uravnotežen razvoj

predavanja, okrogle mize, delavnice,seminarji

Voluntariat

mednarodni delovni tabori

volunteer abroad

vse, kar moraš vedeti o prostovoljnem delu.

Volunteers for peace

mednarodno prostovoljstvo

Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor

prostovoljci nudijo  učno pomoč dijakom, sodelujejo v medgeneracijskem družabništvu s starostniki in mladostniki ob učenju računalništva, v kreativnih, kulturnih, družabnih  in kulinaričnih delavnicah, se družijo  z otroki ter pomagajo pri organizaciji prireditev

Working Abroad

neodvisna organizacija ti ponuja možnosti za prostovoljno delo po vsem svetu

Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic (Za živali!)

prostovoljci  pomagajo pri pripravi letakov in plakatov, pripravi materialov za ulične performanse ter pripravi veganskih večerij (kuhanje veganske hrane)

Zavetišče za brezdomce

prostovoljci z uporabniki zavetišča aktivno preživljajo čas, skupaj organizirajo prireditve, vodijo delavnice in uporabnikom pomagajo pri pridobivanju in utrjevanju socialnih veščin

Zavod Mariborski radio Študent – MARŠ

prostovoljci pomagajo pri opravljanju novinarskih del oz. vseh del, povezanih z radiem (tehniciranje, spikiranje, organizacija itn.)

Zavod NAPREJ – Zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave

nudenje strokovne pomoči s storitvami varstva, vodenja in zaposlitve

Zavod Papilot-Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj

kot prostovoljec lahko preko dežurnega telefona nudiš zaupno in strokovno pomoč vsem žrtvam nasilja

Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo Maribor (ZVIK)

prostovoljci nudijo učno pomoč, se družijo s starostniki in otroci, poučujejo esperanto, pomagajo pri načrtovanju in  izvedbi projektov ter pri urejanju učnega eko vrta

Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije

vodienje skupin starih ljudi za samopomoč

Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike

prostovoljci lahko v  okviru društva kreativno soustvarjajo  program in organizirajo prireditve

Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Varstveno delovni center Sonček Maribor (Zveza Sonček)

prostovoljci pomagajo pri  širitvi socialne mreže  uporabnikov, se z uporabniki družijo, organizirajo njihov prosti čas in jih spremljajo na družabne prireditve ter pomagajo v varstveno delovnem centru in bivalni skupnosti

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

usposablja, izobražuje in povezuje prostovoljce-voditelje skupin starih ljudi za samopomoč ter vzpostavlja, organizira in vodi lokalne, regionalne in nacionalno mrežo skupin starih

Zveza organizacij za prostovoljno delo

nacionalne organizacije, ki organizirajo projekte mednarodnega prostovoljnega dela

Zveza prijateljev mladine Maribor(ZPM Maribor)

prostovoljci pomagajo pri organizaciji in izvajanju celoletnih prostočasnih programov


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov