Štipendiranje, zaposlovanje / Štipendije za študij v sloveniji in tujini

Center RS za poklicno izobraževanje

služba za programe EU, finančne podpore za študij v državah članicah Evropske unije

Ministrstvo za kulturo

podiplomske štipendije za nadarjene mlade umetnike, sofinanciranje šolnin in izpopolnjevanj, štipendije tujih vlad za umetniške smeri

Severnica

aktualne štipendije za študij doma in v tujini

Slovenska znanstvena fundacija

razvoj kadrov, podpore raziskavam, mednarodno znanstveno sodelovanje, izboljšanje razumevanja znanosti

Univerza v Ljubljani

Socrates/Erasmus, možnosti štipendij, informacije za tuje študente…

Univerza v Mariboru

štipendije za študij doma in v tujini, raziskovalne, (po)doktorske, NATO štipendije…

Zavod RS za zaposlovanje: Štipendije in posojila

republiške, Zoisove in kadrovske štipendije


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov